Älmhults kommunfullmäktige, 27 maj 2024

Primära flikar

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies
 • Mötets öppnande
 • 1. Upprop
 • 2. Val av justerare
 • 3. Fastställande av dagordning
 • 4. Kalendarium
 • 5. Information från Miljö- och bygg
 • 6. Ändring av reglemente med anledning av tillsyn över avfallshantering i fritidsbåthamnar
 • 7. Taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåthamnar
 • 8. Barnbokslut 2023
 • 9. Borgensavgifter för kommunala bolag 2025
 • 10. Finansiell rapport mars 2024
 • 11. Ekonomisk uppföljning mars 2024 – kommunfullmäktige
 • 12. Ekonomisk uppföljning mars 2024 – kommunövergripande
 • 13. Redovisning av ej färdigberedda motioner, april 2024
 • 14. Enkla frågor
 • Mötets avslutning

Mötesstart: 27/5 kl 18:30
Mötesplats: Haganässkolan

Mötets kallelse och handlingar

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ. Kommunen styrs av Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Fullmäktige beslutar om viktiga frågo som budget, policies och kommunalskatt, med mera.

Sammanträdena är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder en gång per månad. Tider för kommande möten kan ses här.

Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.