Älmhults kommunfullmäktige, 27 september 2021

Primära flikar

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg

Talare

Åsa Svensson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Roger Johansson, utbildningschef

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Roger Johansson, utbildningschef

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Dan Blixt (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Tord Åkesson (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Sonja Emilsson (M)

Talare

Predrag Jankovic (V)

Talare

Dan Blixt (M)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Pontus Haglund (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av föredragningslistan

4. Kalendarium

5. Information om Covid-19

6. Information om utbildningsnämndens verksamheter

7. Val till uppdraget som ledamot i valberedningen efter Bo Bergsjö (L)

8. Val till uppdraget som ersättare i valberedningen efter Senada Hodzic (L)

9. Avsägelse från uppdraget som revisor från Karl-Henrik Johansson (V)

10. Val till uppdraget som revisor efter Karl-Henrik Johansson (V)

11. Avsägelse från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden från Birgitta Nilsson (S)

12. Val till uppdraget som ersättare efter Birgitta Nilsson (S)

13. Avsägelse från uppdraget som ledamot i tekniska nämnden från Staffan Ferm (S)

14. Val till uppdraget som ledmot i tekniska nämnden efter Staffan Ferm (S)

15. Avsägelse från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden från Ola Willhammar (C)

16. Val till uppdraget som ersättare i tekniska nämnden efter Ola Willhammar (C)

13. Avsägelse från uppdraget som ledamot i tekniska nämnden från Staffan Ferm (S)

17. Valdistrikt inför valet 2022

18. Delrapport Parlamentariska beredningen 2021-2022

19. Antal ledamöter i kommunfullmäktige mandatperiod 2022-2026

20. Svar på motion om ökad attraktivitet med "Älmhults sjöstad" - Michael Öberg (MP)

21. Deltagande i Region Kronobergs trafikupphandling 2025

22. Revidering av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

23. Socialnämndens begäran om avsteg från Policy för intraprenad i Älmhults kommun och förlängning av intraprenadsavtal Solgården

24. Meddelande till kommunfullmäktige

25. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om uppföljning av avtal

26. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kyld mat

27. Motion om att ta vara på barnens engagemang och idéer på platser för barn, aktiviteter och lek i Älmhults kommun

28. Enkla frågor

Mötets avslutning

Mötet börjar 27/9 2021 kl 18:30

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ och har 41 ordinarie ledamöter. Kommuninvånarna bestämmer genom allmänna val vart fjärde år den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige.

Fullmäktige fattar beslut i alla viktigare frågor, bland annat: aktuella interpellationer samt motioner, fastställande av kommunens budget, fastställande av policy för de kommunala verksamheterna, beslut om hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala, beslut om vilka nämnder som ska finnas, fördelning av ansvar och uppgifter till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen, val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagens styrelser samt val av revisorer som granskar kommunens verksamhet, med mera.

Ärenden i fullmäktige får väckas av bland annat ledamöterna själva och de politiska nämnderna i kommunen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder normalt en gång per månad, med uppehåll under sommaren. Tiderna för kommande möten kan ses här. Plats och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg på kommunens webbplats.

Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

En koalition bestående av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna håller styrande majoritet i kommunen sedan oktober 2018. Dessa partier har tillsammans 21 av 41 mandat i fullmäktige.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.