ÖPPET HUS på Haganässkolan 2021

Primära flikar

INLEDNING, VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS

ÖPPET HUS 2020

Väkommen till ett digitalt öppet hus på Haganässkolan.

I år blir det ett annorlunda öppet hus. Vi kommer att presentera Haganässkolan i form av ett digitalt öppet hus den 21 januari.

Ställa frågor via e-post till rektorer, elevhälsa och lärarna på de olika programmen. Nedan hittar ni e-post till lärarna.

- Barn- och fritidsprogrammet
mario.viscovi@almhult.se eller jessica.adamsson@almhult.se
- Bygg- och anläggningsprogrammet
mikael.lideberg-crona@almhult.se
- El- och energiprogrammet
johan.brafield@almhult.se
- Introduktionsprogrammet
josefin.sjoqvist@almhult.se eller gustav.forsberg@almhult.se
- Industritekniska programmet
lars.stoltz@almhult.se
- Samhällsvetenskapsprogrammet
anders.johansson@almhult.se
- Ekonomiprogrammet
sven-erik.jansson@almhult.se eller thorbjorn.karlsson@almhult.se
- Handels- och administrationsprogrammet
dan.thun@almhult.se eller birgittha.johansson@almhult.se
- International Baccalaureate Programme (IB) 
krista.baker@almhult.se eller etienne.stefansson@almhult.se
- Naturvetenskapsprogrammet
stefan.rosen@almhult.se
- Vård- och omsorgsprogrammet
madeleine.frost@almhult.se
- Teknikprogrammet
annica.wassby@almhult.se eller jakob.willborg@almhult.se
- Gymnasiesärskola
rosita.hansson@almhult.se eller marianne.elgtberg@almhult.se

Rektorer
Safia Zairi Johansson
safia.zairi@almhult.se
Elisabeth Roos-Jonsson
elisabeth.roos-jonsson@almhult.se
Annika Bardh
annika.bardh@almhult.se
Krista Baker
krista.baker@almhult.se

Elevhälsan
Skolsköterska
Lena Pamic
lena.pamic@almhult.se eller suzanne.lavin@almhult.se

Kurator
Lena Jönsson
lena.jonsson@almhult.se 

Specialpedagoger
Emma Pettersson
emma.pettersson@almhult.se

Lien NguyenTran
lien.nguyen-tran@almhult.se

Studie- och yrkesvägledare
Stefan Green
stefan.green@almhult.se

 

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Ställ dina frågor till mikael.lideberg-crona@almhult.se

Vill du lära dig bygga hus från projektering till färdigt hus? Då är Bygg- och anläggningsprogrammet rätt val för dig. Här skaffar du dig grundläggande kunskaper i nybyggnation, renovering och ombyggnad av bostäder och lokaler.

Välj mellan Husbyggnad och Mark och anläggning

På Haganässkolan kan du välja mellan två olika inriktningar, Husbyggnad och Mark och anläggning. Du läser också ämnen som är gemensamma för hela gymnasieskolan; engelska, historia, idrott och hälsa, naturkunskap, samhällskunskap och svenska.

Inriktning Husbyggnad

Du lär dig bygga, bygga om och renovera bostäder, lokaler och broar. Inom inriktningen husbyggnad profilerar du dig mot mureri, betong, trä eller anläggning.

Inriktning Mark- och anläggning

Du lär dig att utföra markarbete för vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggning.

Bygg och anläggning - ett yrkesprogram

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram där delar av din utbildning förläggs på en eller flera arbetsplatser under minst 15 veckor, så kallad APL. Efter avklarade studier får du en yrkesexamen.

APL - arbetsplatsförlagd lärande

En del av utbildningen består av APL, arbetsplatsförlagt lärande. Detta är en mycket värdefull del av din utbildning. Du får genom din APL unika erfarenheter och viktiga kontakter med arbetslivet och potentiella arbetsgivare. 

På Bygg- och anläggningsprogrammet är du garanterad minst 15 veckors APL men Haganässkolan erbjuder 18-20 veckor. Merparten av dessa ligger i årskurs 2 och 3. Tillsammans med våra lokala företag i de olika yrkena får du en utbildning till det yrket just du har valt.

Vad kan du bli efter avslutade studier på Bygg och anläggning?

Efter avklarade studier får du en yrkesexamen och kan påbörja din yrkesbana direkt, eller fortsätta att studera inom yrkeshögskolan. Du kan också lägga upp dina gymnasiestudier så att du får grundläggande behörighet till högskolestudier. Exempel på jobb efter avslutade studier är träarbetare, betongarbetare, golvläggare, murare, väg- och anläggningsarbetare. 

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Ställ dina frågor till mario.viscovi@almhult.se 
eller jessica.adamsson@almhult.se

Trivs du när du ser barn, ungdomar och vuxna utvecklas? Gillar du möten med människor med olika behov? Vill du utveckla din ledarroll? Då är barn- och fritidsprogrammet något för dig.

Inriktning mot Pedagogik och social verksamhet

På Haganässkolan finns Barn- och fritidsprogrammet med inriktning mot Pedagogik och social verksamhet, där kommunikation, ledarskap och kommunikation är extra viktigt.

När du väljer Barn- och fritidsprogrammet öppnar du dörren till ett spännande arbete med människor i alla åldrar. Genom utbildningen får du kunskaper och färdigheter i pedagogik, psykologi, sociologi och service. Du läser också ämnen som är gemensamma för hela gymnasieskolan; engelska, historia, idrott och hälsa, naturkunskap, samhällskunskap och svenska.

Barn och fritid - ett yrkesprogram

Barn och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram där delar av din utbildning förläggs på en eller flera arbetsplatser under minst 15 veckor, så kallad APL. Du har ändå möjlighet att välja kurser som ger grundläggande behörighet till högskolan. 

APL - arbetsplatsförlagt lärande

Den arbetsplatsförlagda utbildningen är en mycket värdefull del av din utbildning. Du får genom din APL unika erfarenheter och viktiga kontakter med arbetslivet och potentiella arbetsgivare. Du har företräde till feriearbeten på förskolorna och fritidshemmen i Älmhults kommun.

Vad kan du bli efter avslutade studier på Barn och fritid?

Efter avklarade studier får du en yrkesexamen och kan påbörja din yrkesbana direkt. Om du har valt högskolespåret har du grundläggande behörighet för att studera på högskolan. Exempel på jobb efter avslutade studier är barnskötare inom förskoleverksamhet, elevassistent inom skolverksamheten och andra tjänster inom fritidsverksamhet.

El- och energiprogrammet (EE)

Ställ dina frågor till johan.brafield@almhult.se

Tycker du om att ta reda på hur saker och ting fungerar? Trivs du med att lösa problem både teoretiskt och praktiskt? Då är El- och energiprogrammet rätt val för dig.

Inriktning mot Elteknik

På Haganässkolan i Älmhult finns El- och energiprogrammet med inriktning mot Elteknik. Här får du får lära dig att dra ledningar för elektricitet, reparera fel och installera nät för data, telefoni och annan kommunikation.

Du får även en viss profilering mot automation för att möta behovet av arbetskraft hos regionens företag som vi har ett mycket nära samarbete med.

Nästan allt vi sysslar med i vår vardag kräver någon form av elektricitet. På El- och energiprogrammet skaffar du dig kunskaper till flera yrkesområden. Utbildningen ska träna dig i att använda rätt material och verktyg samt att kunna planera och utvärdera ett arbete. Du läser också ämnen som är gemensamma för hela gymnasieskolan; engelska, historia, idrott och hälsa, naturkunskap, samhällskunskap och svenska.

El och energi - ett yrkesprogram

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram där delar av din utbildning förläggs på en eller flera arbetsplatser under minst 15 veckor, så kallad APL. Efter avklarade studier får du en yrkesexamen.

APL - arbetsplatsförlagt lärande

Den arbetsplatsförlagda utbildningen är en mycket värdefull del av din utbildning. Du får genom din APL unika erfarenheter och viktiga kontakter med arbetslivet och potentiella arbetsgivare.

I yrkeslivet kommer du att möta olika människor och ansvara för att ett professionellt arbete utförs, ofta i samarbete med andra yrkesgrupper. I utbildningen får du därför utveckla din förmåga att samarbeta med andra, bemöta kunder, ge service och att skickligt utföra arbete både på företag och i människors hem. Inom branscherna är både storföretag och enpersonsföretag vanliga.

Vad kan du bli efter avklarade studier på El och energi?

Efter avklarade studier får du en yrkesexamen och kan påbörja din yrkesbana direkt, eller fortsätta att studera inom yrkeshögskolan. Du kan också lägga upp dina gymnasiestudier så att du får grundläggande behörighet till högskolestudier. Exempel på jobb efter avslutade studier är elektriker, industritelektriker, driftoperatör och elmontör. 

Ekonomiprogrammet (EK)

Ställ dina frågor till sven-erik.jansson@almhult.se 
eller thorbjorn.karlsson@almhult.se

Är du intresserad av ekonomi och juridik? Vill du lära dig mer om samhällsekonomi, företagande och entreprenörskap? Vill du ha en bra grund för att läsa vidare? Då kan ekonomiprogrammet vara något för dig.

Ekonomi - ett högskoleförberedande program

Ekonomiprogrammet är en högskoleförberedande utbildning med fokus på samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik. Du läser också ämnen som är gemensamma för hela gymnasieskolan: engelska, historia, idrott och hälsa, naturkunskap, samhällskunskap och svenska.

Utbildningen ger dig god förberedelse för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan. Du får bland annat lära dig mer om ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder och om företagens roll och ansvar i en globaliserad värld.

Välj mellan två olika inriktningar, Ekonomi och Juridik

På Haganässkolan finns det två olika inriktningar på Ekonomiprogrammet, Ekonomi och Juridik.

Inriktning Ekonomi

Här får du grunderna i företagsekonomi: marknadsföring, redovisning, kalkylering samt ledarskap och organisation. Du får också lära dig vad eget företagande innebär – hur du startar, utvecklar, driver och avvecklar företag.

Inriktning Juridik

Om du väljer inriktning juridik får du bland annat studera rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Gymnasiearbete

I årskurs tre får du göra ett självständigt gymnasiearbete, som förbereder dig för högskolestudier inom i första hand det ekonomiska eller juridiska området. Det innebär att du ska formulera en frågeställning samt planera, genomföra och utvärdera ett större arbete, som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet.

Vad kan du bli efter avklarade studier på Ekonomi?

Efter avklarade studier på programmet får du en högskoleförberedande examen. Du har grundläggande behörighet för högskolestudier och kan till exempel läsa vidare till: ekonom, civilekonom, marknadsförare, lärare, samhällsanalytiker, jurist och revisor.

INFORMATION OM HAGANÄSSKOLAN (DEL1)

Välkommen till Haganässkolan!

Haganässkolan bjuder på många intressanta och spännande möten. Skolan ligger i Älmhult i Småland, alldeles nära gränsen till Skåne. Hos oss finns många olika utbildningar – både högskoleförberedande och yrkesprogram, introduktionsprogram, IB-program, SFI, vuxenutbildningar och gymnasiesärskola.

Vi finns här för våra elever

Vår målsättning är att ge våra elever kunskap, kraft och mod att forma och möta en bättre framtid.

Oavsett vad du väljer får du en bra start på din fortsatta resa genom livet hos oss. Haganässkolan är tillräckligt stor för att du som elev ska få stora valmöjligheter men samtidigt inte större än att du känner att du blir sedd.

Stöd för alla

Som elev kommer du att utmanas i ditt sätt att tänka och du kommer växa som människa. Varje dag möts du av kunniga och engagerade lärare som ger dig de allra bästa förutsättningarna att lära dig nya saker och att lyckas med dina studier.

Vi har två specialpedagoger och en verksamhet som heter Orion, för de elever som har behov av särskilt stöd. Följ denna länk för kontaktuppgifter och mer information om Orion och specialpedagoger.

Möt världen på Haganäs

Genom att vi både har ett internationellt gymnasieprogram, IB-programmet, där all undervisning sker på engelska, och utbildning i svenska för invandrare möter du människor från stora delar av världen. Att möta människor från andra kulturer ger värdefull kunskap. Ju mer kunskap vi har om världen, desto mer lär vi känna både oss själva och andra.

Mer än en skola

Haganässkolan är mer än en skola. Här finns både gym, en nybyggd sportanläggning och nyrenoverad simhall. Naturen har vi inpå knuten om du vill ta en promenad eller en joggingtur. På Haganäsområdet finns ett handelsområde med affärer och matställen. Till Älmhults centrum promenerar du på några minuter men det finns också en gratisbuss du kan åka.

Vi möts på Haganäs!

Gymnasiesärskola (GS)

Ställ dina frågor till rosita.hansson@almhult.se 
eller marianne.elgtberg@almhult.se

Gymnasiesärskolan på Haganässkolan har en central plats på skolan all­deles intill biblioteket. Det är inte bara studier utan också mycket social samvaro med dina lärare och klasskamrater.

Välj mellan tre olika nationella program

Hos oss kan du idag välja mellan tre nationella program: Fastighet, anläggning och byggnation, Hotell, restaurang och bageri och Handels- och administrationsprogrammet.

Om det är lämpligt, integreras de olika kurserna som du väljer med gymnasieskolan, men givetvis läser du i din takt och efter gymnasiesärskolans kursplaner.

Du kan också få möjlighet att studera på Individuella programmet. Vilket studieupplägg du ska ha blir då helt unikt för dig och vi lägger tillsammans upp din individuella studieplan under det första året.

Fastighet, anläggning och byggnation

Utbildningen förbereder dig att arbeta med reparation, underhåll av fastigheter eller markarbeten och underhåll i parkmiljö.

Gemensamma kurser för alla är svenska/svenska som andraspråk, mat och boende, engelska, matematik, idrott & hälsa, estetisk verksamhet, historia, samhällskunskap, religion och naturkunskap.

Hotell, restaurang och bageri

Här får du kunskaper att arbeta med bageri- och konditorivaror, livsmedelshygien, dukning, matlagning och hotellservice.

Gemensamma kurser för alla är svenska/svenska som andraspråk, mat och boende, engelska, matematik, idrott & hälsa, estetisk verksamhet, historia, samhällskunskap, religion och naturkunskap.

Administration, handel och varuhantering

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av försäljning, service och bemötande. Utbildningen kan leda till arbete på varulager, butik och andra serviceyrken.

Gemensamma kurser för alla är svenska/svenska som andraspråk, mat och boende, engelska, matematik, idrott & hälsa, estetisk verksamhet, historia, samhällskunskap, religion och naturkunskap.

Individuella programmet

Utbildning på ett individuellt program erbjuds dig som inte kan följa utbildningen på ett nationellt program. Undervisningen anpassas efter dina behov och möjligheter. Utbildningen består av följande ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

Det finns möjlighet att läsa en kombination av ämnen från nationella program och ämnesområden.

Vad händer efter avslutad ubildning?

Under det fjärde året arbetar vi tillsammans med dig för att du ska kunna ha ett eget boende, studera vidare eller komma ut i arbetslivet. Det finns också möjlighet att läsa vidare på särvux eller folkhögskola. Vi samverkar också med flera olika företag, där du kan genomföra praktik.

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Ställ dina frågor till dan.thun@almhult.se
eller birgittha.johansson@almhult.se

Vill du ha ett kreativt arbete inom handel och jobba med service? Eller funderar du kanske på att starta eget företag? På Handels- och administrationsprogrammet får du utveckla både dig själv och din företagsamhet. Det handlar om att lära sig att möta människor och tillägna sig digitala kunskaper och färdigheter.

Inriktning mot Handel och service

På Haganässkolan finns Handels- och administrationsprogrammet med inriktning mot Handel och service. Här får du kunskaper om detalj- och partihandel. Du lär dig om näthandel, ledarskap och företagande och om entreprenörskap, service och kommunikation. Du kommer också praktiskt att få prova på att starta och driva ett företag genom Ung Företagsamhet (UF).

Inom handel och administration är kommunikation och möten centralt. Du lär dig om försäljning, inköp och varuflöden, ekonomiuppföljning och företagande. Du läser också ämnen som är gemensamma för hela gymnasieskolan; engelska, historia, idrott och hälsa, naturkunskap, samhällskunskap och svenska.

Handel och administration - ett yrkesprogram

Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram där delar av din utbildning förläggs på en eller flera arbetsplatser under minst 20 veckor, så kallad APL.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Den arbetsplatsförlagda utbildningen är en mycket värdefull del av din utbildning. Du får genom din APL unika erfarenheter och viktiga kontakter med arbetslivet och potentiella arbetsgivare.

Vad kan du bli efter avklarade studier på Handel?

Efter avklarade studier får du en yrkesexamen och kan påbörja din yrkesbana direkt, eller fortsätta att studera inom yrkeshögskolan. Du kan också lägga upp dina gymnasiestudier så att du får grundläggande behörighet till högskolestudier.

Exempel på jobb efter avslutade studier är säljare eller butikssäljare, ekonomi- eller personalassistent, marknadsassistent, egen företagare, inköpare eller ledare i butik, kundservice och reception, personal-, ekonomi- och IT-administratörer.

INFORMATION OM HAGANÄSSKOLAN (ENGELSKA) / INFORMATION ABOUT HAGANÄSSKOLAN (ENGLISH)

Welcome to Haganässkolan!

Haganässkolan offers many interesting and exciting meetings. The school is located in Älmhult in Småland, very close to the border with Skåne. We have many different educations - both university preparatory and vocational programs, introductory programs, IB programs, SFI, adult education and upper secondary special school.

We are here for our students

Our goal is to give our students the knowledge, strength and courage to shape and face a better future.

Whatever you choose, you get a good start on your continued journey through life with us. Haganässkolan is large enough for you as a student to have great choices, but at the same time not bigger than you feel that you are seen.

Support for everyone

As a student, you will be challenged in your way of thinking and you will grow as a person. Every day you are met by knowledgeable and committed teachers who give you the very best conditions to learn new things and to succeed in your studies.

We have two special educators and a business called Orion, for those students who need special support. Follow this link for contact information and more information about Orion and special educators.

Meet the world at Haganäs

Because we both have an international high school program, the IB program, where all teaching takes place in English, and education in Swedish for immigrants, you meet people from large parts of the world. Meeting people from other cultures provides valuable knowledge. The more knowledge we have about the world, the more we get to know both ourselves and others.

More than a school

Haganässkolan is more than a school. There is both a gym, a newly built sports facility and a newly renovated swimming pool. We have nature close by if you want to take a walk or a jog. In the Haganäs area, there is a retail area with shops and restaurants. You can walk to the center of Älmhult in a few minutes, but there is also a free bus you can take.

We meet at Haganäs!

International Baccalaureate Program (IB)

Ask your questation to krista.baker@almhult.se 
or etienne.stefansson@almhult.se

Welcome to IB at Haganässkolan - a small school with a big heart and great results. With us students feel happy, safe and supported.

Why choose Haganässkolan?

Our teachers will get you ready for University at home or abroad. Due to our small class sizes and friendly teachers, you will reach your full potential.

At Haganässkolan you can also choose special subjects such as Global Politics, Business Management, Design Technology, or Visual Arts, etc.

What students say about IB at Haganässkolan

"Teachers are close to their students and are very supportive and understanding to how much stuff we needed to do in a short time. " - Hala.

"The best thing about this program is that I feel that everyone is valued. I am really glad that our teachers kept a professional attitude and gave everyone the same chance." - Andrea.

IB World School

Haganässkolan is approved by the International Baccalaurate (IB) organisation. IB World Schools have a common philosophy - a mission to improve education and learning in a multifaceted and inclusive way with students, and to deliver a challenging, high-quality programme for an international education.

Internationally recognised upper secondary school

The International Baccalaureate is an internationally recognised upper secondary school programme that will qualify you for higher education studies in more than a hundred countries, including Sweden.

If you have set your sights on continuing your studies abroad, the Pre-Diploma Programme with a follow-on two-year International Baccalaureate Programme are a good choice.

PDP, Pre-Diploma Programme

The Pre-Diploma Programme is a preparatory year for the IB Programme, which is also taught at Haganässkolan. During the preparatory one-year, you will study the same courses as in a Swedish Gymnasium programme and nearly all the courses are given in English. 

You will get used to studying in English, develop your study techniques, choose the subjects you want to study and at what level once you start on the IB Programme.

After the first year, you will be graded according to the Swedish system (F-A) in all subjects. You will then be able either to continue on the IB Programme, or on a Swedish Gymnasium programme if you qualify for a national programme.

DP 1

Programme structure

The programme consists of six subjects chosen from the following six categories: You choose one subject from each group:
• Language A: Swedish, English, or School Supported Self Taught (other languages)
• Language B: English,Swedish
• Individuals and societies: Business Management, Global Politics, Psychology
• Experimental Sciences: Biology, Chemistry, Physics, Design Technology
• Mathematics: Two levels
• Electives: Visual arts (you are allowed to swap the arts subject with another subject in the other categories if you wish).

You study three subjects at Higher Level (240 hours) and three at Standard Level (150 hours). In addition to the six subjects, there are another three subjects that all IB students throughout the world study. The three subjects are included in the examination and represent an important part of the programme:

1. Theory of Knowledge trains you to think critically. During lectures, logic, ethics and philosophy are discussed. Grades for the course are based on an essay on one of the subjects and an oral presentation that you give.
2. Extended Essay is a minor research project in one of the subjects. The essay you write will be of 4,000 words. For that, you will immerse yourself more deeply in one of the six subjects you have chosen.
3. The CAS Programme - creativity, action and service.

To gain your qualification, you must pass in your subjects, as well as the Extended Essay and Theory of Knowledge essay, and must have completed your CAS one month before your examinations.

Examinations

The examinations are conducted at the end of the last term in the IB Programme. They account for 80 percent of your grades. Each subject is graded on a scale from 1-7 (where  the top grade is 7). In Theory of Knowledge and Extended Essay you will be graded in accordance with  the tables E-A (where the top grade is A).

Industritekniska programmet (IN)

Ställ dina frågor till lars.stoltz@almhult.se

Är du intresserad av teknik? På detta programmet får du en bred bas med kunskap inom den industritekniska processen med viktiga områden som kvalitetskontroll, driftsäkerhet och underhåll av utrustning.

Inriktning mot Produkt- och maskinteknik

På Haganässkolan finns Industritekniska programmet med inriktning mot produkt- och maskinteknik.

Här lär du dig att använda verktyg och industriell utrustning. I skolan jobbar du med samma typ av programmering och modern teknik som finns ute i industrin. Efter avslutad utbildning kan du själv designa, konstruera och producera.

Programmet är för dig som gillar att arbeta praktiskt, tycker om att lösa problem, är en nytänkare och gillar utveckling. I CNC-teknik lär du dig att hantera verktyg och industriell utrustning samt att hantera och bearbeta olika material.

Du läser också ämnen som är gemensamma för hela gymnasieskolan; engelska, historia, idrott och hälsa, naturkunskap, samhällskunskap och svenska.

Industritekniska - ett yrkesprogram

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram där delar av din utbildning förläggs på en eller flera arbetsplatser under minst 15 veckor, så kallad APL. Efter avklarade studier får du en yrkesexamen.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Den arbetsplatsförlagda utbildningen är en mycket värdefull del av din utbildning. Du får genom din APL unika erfarenheter och viktiga kontakter med arbetslivet och potentiella arbetsgivare, och goda möjligheter att omsätta teori till praktik.

Vad kan du bli efter avklarade studier på Industritekniska?

Efter avklarade studier får du en yrkesexamen och kan påbörja din yrkesbana direkt eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också lägga upp dina gymnasiestudier så att du får grundläggande behörighet till högskolestudier.

Exempel på jobb efter avslutade studier är industritekniker, automationstekniker, drift- och servicetekniker.

Introduktionsprogrammet (IM)

Ställ dina frågor till josefin.sjoqvist@almhult.se
eller gustav.forsberg@almhult.se

Behöver du komplettera dina kunskaper från grundskolan eller kombinera studier med praktik? Vi erbjuder fem introduktionsprogram som vänder sig till dig som inte är behörig till ett nationellt program. Utbildningen skräddarsys utifrån dina behov och intressen.

Välj mellan fem olika utbildningar

På Haganässkolan finns fem olika utbildningar på Introduktionsprogrammet: Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion.

Här studerar du utifrån dina egna förutsättningar och du får en helt individuell studieplan. Genom något av programmen kan du bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram eller förbereda dig för arbetsmarknaden.

Preparandutbildning

Preparandutbildning är för dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram eller högskoleförberedande program och vill skaffa dig behörighet. Under preparandaåret läser du de ämnen du behöver för att skaffa dig behörighet. Du kan också läsa grundskoleämnen för att få bättre meritvärde (men inte ämnen du har betyg i). Kurser från det nationella program du siktar på kan ingå.

Programinriktat individuellt val

Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Du kan följa flera kurser på yrkesprogrammet samtidigt som du läser de grundskoleämnen du saknar.

Vi erbjuder programinriktat individuellt val mot våra fem yrkesprogram:

- Barn- och fritidsprogrammet
- Bygg- och anläggningsprogrammet
- El- och energiprogrammet
- Handels- och administrationsprogrammet
- Vård- och omsorgsprogrammet

Yrkesintroduktion

Utbildningen planeras utifrån dina förutsättningar och framtida mål. Vi erbjuder yrkesintroduktion mot Industriprogrammet. Programmet vänder sig till dig för att etablera dig på arbetsmarknaden eller för studier på ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ

Det individuella alternativet är för dig som behöver en individuell utformning. Studierna förbereder dig för yrkesintroduktion, nationellt yrkesprogram, annan utbildning eller för arbetsmarknaden.

Språkintroduktion

Utbildningen är för dig som nyligen anlänt till Sverige och tyngdpunkten ligger på att få bättre kunskaper i det svenska språket.

Vad kan du göra efter avklarade studier på Introduktionsprogrammet?

Målet med ett introduktionsprogram är att förbereda dig för ett nationellt gymnasieprogram. Beroende på vad du har läst och vilka mål du har uppnått kan du söka in till ett nationellt gymnasieprogram eller söka dig ut på arbetsmarknaden. 

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Ställ dina frågor till stefan.rosen@almhult.se

Vill du veta hur man löser brott med DNA-teknik? Har du funderat på hur universum hänger ihop och vill veta mer? Vill du gå en utbildning som öppnar många vägar till intressanta utbildningar och yrken? Då är Naturvetenskapsprogrammet något för dig.

Natur - ett högskoleförberedande program

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger dig bredast möjliga behörighet till utbildningar inom naturvetenskap, matematik och teknik, men också till de flesta andra områden inom högskola och universitet.

Under utbildningen vill vi väcka din nyfikenhet för hur naturen fungerar, allt från den minsta cellen i din kropp till galaxer i universum, så att du känner lust att lära dig ännu mer.

Under dina studieår kommer du både vara ute i naturen och laborera i våra moderna och välutrustade laborationslokaler.  Du kommer att möta välutbildade och engagerade lärare och studiemotiverade klasskamrater.

Välj mellan Naturvetenskap och Naturvetenskap och samhälle

På Haganässkolan finns det två olika inriktningar på Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap och Naturvetenskap och samhälle.

Spännande utflykter och tävlingar

Vi har haft fysik på Liseberg och biologi på Zoologisk Have i Köpenhamn. Någon elev blir uttagen att delta i Berzeliusdagarna i kemi där du kan komma i kontakt med forskare i workshops och föreläsningar. Vill du ha ännu större utmaningar, så hjälper vi dig att delta i nationella och internationella tävlingar i biologi, fysik och kemi. Gillar du matematik så kan du delta i Skolornas matematiktävling.

Hos oss får du hjälp att nå de mål du själv ställer upp, oavsett vilka framtidsplaner du har!

Samarbete med universitet, högskolor och näringsliv

Vi har också ett nära samarbete med våra universitet och högskolor samt näringsliv, allt för att ge dina studier en så god verklighetsförankring som möjligt.

Gymnasiearbete

I årskurs tre får du göra ett självständigt gymnasiearbete, som förbereder dig för fortsatta högskolestudier inom i första hand det naturvetenskapliga eller matematiska området. Om du vill ges du möjlighet att göra ditt gymnasiearbete i samarbete med forskare vid bland annat Lunds Universitet.

Vad kan du bli efter avklarade studier på Natur?

Efter dina studier på det Naturvetenskapliga programmet får du en högskoleförberedande examen. Du har få grundläggande behörighet för högskolestudier och kan till exempel läsa vidare till läkare, tandläkare, civilingenjör, lärare, sjuksköterska, sjukgymnast, civilekonom, veterinär, kriminolog och webbutvecklare.

INFORMATION OM HAGANÄSSKOLAN (DEL2)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Ställ dina frågor till anders.johansson@almhult.se

Här får du lära dig om samhällsförhållanden i Sverige och i världen, samspelet mellan individ och samhälle samt hur människors livsvillkor varierar över tid och rum.

Samhälle - ett högskoleförberedande program

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger dig en bred behörighet inför vidare studier på högskola och universitet.

Du undersöker här hur individer och samhällen, på lokal och global nivå, utvecklas genom möten, och hur vi kan förstå den väv av händelser som utgörs av våra möten.

Du studerar hur människan fungerar som individer, gruppmedlemmar och världsmedborgare. Demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö är frågor som behandlas i utbildningen.

Du läser också ämnen som är gemensamma för hela gymnasieskolan; engelska, historia, idrott och hälsa, naturkunskap, samhällskunskap och svenska.

Välj mellan Beteendevetenskap och Samhällsvetenskap

På Haganässkolan finns det två olika inriktningar på Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap och Samhällsvetenskap.

Inriktning Beteendevetenskap

Är du intresserad av människor? Här kommer du att lära dig hur människor agerar som individer och som deltagare i grupper. Organisationer och samhällen studeras ur flera synvinklar. Viktiga ämnen är psykologi, sociologi och pedagogik.

Inriktning Samhällsvetenskap

Är du intresserad av det som händer runt omkring dig – politiska val, internationella konflikter eller miljöfrågor? Då är inriktningen samhällsvetenskap rätt för dig. Här får du lära dig om olika samhällsstrukturer och bredda och fördjupa din förståelse om samhället. Viktiga ämnen är samhällskunskap och historia men också ämnen som geografi och språk.

Gymnasiearbete

I årskurs tre får du göra ett självständigt gymnasiearbete, som förbereder dig för högskolestudier. Det innebär att du ska formulera en frågeställning samt planera, genomföra och utvärdera ett större arbete, som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. 

Vad kan du bli efter avklarade studier på Samhälle?

Efter avklarade studier på programmet får du en högskoleförberedande examen. Du har grundläggande behörighet för högskolestudier och kan till exempel läsa vidare till advokat, lärare, kurator, psykolog, journalist, bibliotekarie, kommunikatör, personalvetare eller polis.  

Teknikprogrammet (TE) / Teknikprogrammet fjärde året (TE4)

Ställ dina frågor till annica.wassby@almhult.se 
eller jakob.willborg@almhult.se

Vill du arbeta med problemlösning och teknikutveckling? Då kan Teknikprogrammet vara något för dig. Här får du träna dig på att tänka nytt utifrån framtidens behov och lära dig att ta fram teknik som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Teknik - ett högskoleförberedande program

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och vänder sig till dig som vill arbeta med teknik. Utbildningen belyser teknikens roll i samspelet mellan människa och samhälle. Du läser också ämnen som är gemensamma för hela gymnasieskolan; engelska, historia, idrott och hälsa, naturkunskap, samhällskunskap och svenska.

Samarbete med IKEA och näringsliv

Vi har ett nära samarbete med IKEA och andra företag i kommunen vilket kan leda till två veckors praktik, och projekt kopplade till deras verksamhet.

Välj mellan Design- och produktutveckling och Informations- och medieteknik

På Haganässkolan finns det två olika inriktningar på Teknikprogrammet, Design- & produktutveckling och Informations- och medieteknik.

Inriktning Design- och produktutveckling

Här får du lära dig hur man skapar och tar fram nya produkter. Du får planera och utveckla nya lösningar genom att använda dina kunskaper och färdigheter inom det tekniska området.

Inriktning Informations- och medieteknik

Informations- och medieteknik handlar om programmering, webbutveckling och datorer. Du får lära dig programmera elektriska kretsar, skapa vanliga datorprogram, bygga hemsidor samt planera och bygga nätverk för hem och företag.

Gymnasiearbete

I årskurs tre får du göra ett självständigt gymnasiearbete, som förbereder dig för högskolestudier inom det tekniska området. Det innebär att du ska formulera en frågeställning samt planera, genomföra och utvärdera ett större arbete, som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet.

Vad kan du bli efter avklarade studier på Teknik?

Efter avklarade studier på Teknikprogrammet får du en högskoleförberedande examen. Du har grundläggande behörighet för högskolestudier och kan till exempel läsa vidare till spelutvecklare, produktutvecklare, högskoleingenjör, civilingenjör, industridesigner, möbel- och inredningsarkitekt, designer, arkitekt, webbutvecklare, programmerare, systemvetare eller lärare.

Ett fjärde år - TE4

Utbildningen på Teknikprogrammet är treårig men efter ditt tredje år kan du välja att läsa ett fjärde år, så kallat TE4. I februari 2017 godkändes Haganässkolan som Teknikcollege vilket stärker kvalitén på utbildningen och skapar en plattform för samverkan mellan skola och näringsliv.

_

Är du intresserad av teknik och vill ha en utbildning som förbereder dig för arbetslivet? Då kan vi erbjuda det fjärde året på teknikprogrammet, inriktning design- och produktutveckling.

 

En certifierad Teknikcollege-utbildning

Utbildningen är en certifierad och kvalitetssäkrad Teknikcollege-utbildning. Programmet vänder sig till dig som vill gå ett år till inom gymnasieskolan för att få en utbildning som ger stora möjligheter att få arbete direkt efter studierna.

Detta fjärde året bygger på ett stort engagemang från näringslivet där en tredjedel av utbildningen sker ute på företag. Det ger dig mycket stora möjligheter till jobb direkt men även lättare att klara en högskole- eller civilingenjörsutbildning.

Inriktning mot Design- och produktutveckling

På Haganässkolan finns TE4 med inriktningen Design- och produktutveckling. Här får du lära dig hur man skapar och tar fram nya produkter. Du får planera och utveckla nya lösningar genom att använda dina kunskaper och färdigheter inom det tekniska området.

Vad kan du bli efter avklarade studier på TE4?

Efter avklarade studier på TE4 får du en gymnasieingenjörsexamen, och kan påbörja din yrkesbana direkt eller fortsätta att studera på högskolan. Exempel på jobb efter avslutade studier är ingenjör, projektledare, produktionstekniker, arbetsledare eller produktutvecklare. 

Behörighet TE4

För att kunna läsa TE4 krävs att du har en examen från Teknikprogrammet, eller likvärdig utbildning. Du måste påbörja studierna på TE4 senast det kalenderår du fyller 22 år.

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Ställ dina frågor till madeleine.frost@almhult.se

Tycker du om att samarbeta och att hjälpa människor i olika situationer? Vill du ha ett arbete där människan står i centrum? Då är Vård- och omsorgsprogrammet rätt val för dig.

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet passar dig som tycker om att umgås med människor, samarbeta, ta ansvar för dig själv och andra. Du får lära dig hur vi människor fungerar och hur du tar hand om och hjälper människor i olika situationer.

Här får du även lära dig om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi. Livsstilars betydelse för hälsan får du också kunskap om, liksom att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt. Du läser ämnen som är gemensamma för hela gymnasieskolan; engelska, historia, idrott och hälsa, naturkunskap, samhällskunskap och svenska.

Certifierade av Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgsprogrammet på Haganässkolan har blivit bedömda och certifierade enligt tio särskilda kvalitetskriterier för att få använda namnet Vård- och omsorgscollege. Som elev vet du då att du får en utbildning med hög kvalitet och att du under din utbildning kommer få den kompetens som arbetsgivare efterfrågar.

Vård och omsorg - ett yrkesprogram

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram där delar av din utbildning förläggs på en eller flera arbetsplatser under ett antal veckor så kallad APL. Efter avklarade studier får du en yrkesexamen men kan också välja att läsa vidare på högskolan.

APL - arbetsplatsförlagd lärande

En del av utbildningen består av APL, arbetsplatsförlagt lärande. Under din utbildning på Haganässkolan får du under 20 veckor vara på en arbetsplats inom vård- och omsorgssektorn. Detta är en mycket värdefull del av din utbildning.

Du får genom din APL unika erfarenheter och viktiga kontakter med arbetslivet och potentiella arbetsgivare. 

Vad kan du bli efter avklarade studier på Vård och omsorg?

Efter avklarade studier får du en yrkesexamen och har yrkeskompetens för att arbeta inom hälso- och sjukvård, äldre- och handikappomsorg.

Vård- och omsorgsprogrammet öppnar många dörrar där du kan påbörja din yrkesbana direkt efter studenten eller fortsätta att studera inom yrkeshögskolan. Du kan också lägga upp dina gymnasiestudier så att du får grundläggande behörighet till högskolestudier.

Exempel på jobb efter avslutade studier är undersköterska, skötare, vårdare, personlig assistent och biståndsarbetare.

INFORMATION OM HAGANÄSSKOLAN (DEL3)

FILM OM HAGANÄSSKOLAN - VI MÖTS PÅ HAGANÄSSKOLAN!

ELEVHÄLSAN

Ta kontakt med oss!

Skolsköterska
Lena Pamic: lena.pamic@almhult.se
Suzanne Lavin: suzanne.lavin@almhult.se

Kurator
Lena Jönsson: lena.jonsson@almhult.se 

Specialpedagoger
Emma Pettersson: emma.pettersson@almhult.se
Lien Nguyen -Tran: lien.nguyen-tran@almhult.se

Studie- och yrkesvägledare
Stefan Green: stefan.green@almhult.se

 

AVSLUTNING, TACK FÖR ATT DU TITTAT

Ställa frågor via e-post till rektorer, elevhälsa och lärarna på de olika programmen.

- Barn- och fritidsprogrammet
mario.viscovi@almhult.se 
eller jessica.adamsson@almhult.se

- Bygg- och anläggningsprogrammet
mikael.lideberg-crona@almhult.se

- El- och energiprogrammet
johan.brafield@almhult.se

- Introduktionsprogrammet
josefin.sjoqvist@almhult.se 
eller gustav.forsberg@almhult.se

- Industritekniska programmet
lars.stoltz@almhult.se

- Samhällsvetenskapsprogrammet
anders.johansson@almhult.se

- Ekonomiprogrammet
sven-erik.jansson@almhult.se 
eller thorbjorn.karlsson@almhult.se

- Handels- och administrationsprogrammet
dan.thun@almhult.se 
eller birgittha.johansson@almhult.se

- International Baccalaureate Programme (IB) 
krista.baker@almhult.se 
eller etienne.stefansson@almhult.se

- Naturvetenskapsprogrammet
stefan.rosen@almhult.se

- Vård- och omsorgsprogrammet
madeleine.frost@almhult.se

- Teknikprogrammet
annica.wassby@almhult.se 
eller jakob.willborg@almhult.se

- Gymnasiesärskola
rosita.hansson@almhult.se 
eller marianne.elgtberg@almhult.se

Rektorer

Safia Zairi Johansson
safia.zairi@almhult.se
Elisabeth Roos-Jonsson
elisabeth.roos-jonsson@almhult.se
Annika Bardh
annika.bardh@almhult.se
Krista Baker
krista.baker@almhult.se

Elevhälsan

Skolsköterska
Lena Pamic
lena.pamic@almhult.se eller suzanne.lavin@almhult.se

Kurator
Lena Jönsson
lena.jonsson@almhult.se 

Specialpedagoger
Emma Pettersson: emma.pettersson@almhult.se
Lien Nguyen -Tran: lien.nguyen-tran@almhult.se

Studie- och yrkesvägledare
Stefan Green
stefan.green@almhult.se