Älmhults kommunfullmäktige 12 december 2022

Primära flikar

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Kristina Spjuth-Sahlberg (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Kristina Spjuth-Sahlberg (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Kristina Spjuth-Sahlberg (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Kristina Spjuth-Sahlberg (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Kristina Spjuth-Sahlberg (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Karl-Henrik Wallerstein (KD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Kristina Spjuth-Sahlberg (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Kristina Spjuth-Sahlberg (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Kristina Spjuth-Sahlberg (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Kristina Spjuth-Sahlberg (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Kristina Spjuth-Sahlberg (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Kristina Spjuth-Sahlberg (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Kristina Spjuth-Sahlberg (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Kristina Spjuth-Sahlberg (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Kristina Spjuth-Sahlberg (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Kristina Spjuth-Sahlberg (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Kristina Spjuth-Sahlberg (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Kristina Spjuth-Sahlberg (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Kristina Spjuth-Sahlberg (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Kristina Spjuth-Sahlberg (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Kristina Spjuth-Sahlberg (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Kristina Spjuth-Sahlberg (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Dan Blixt (M)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Thomas Harrysson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Sonja Emilsson (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Karl-Bertil Bertilsson (V)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Nusreta Kurtanovic Nilsson (C)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Nusreta Kurtanovic Nilsson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Thomas Harrysson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Yvonne Jonsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Sonja Emilsson (M)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Roland Johansson (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Roland Johansson (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Roland Johansson (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Roland Johansson (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Thomas Harrysson (C)

Talare

Roland Johansson (M)

Talare

Thomas Harrysson (C)

Talare

Roland Johansson (M)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Thomas Harrysson (C)

Talare

Pontus Haglund (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Thomas Harrysson (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Marie Olofsson (C)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Val av rösträknare

4. Fastställande av dagordning

5. Kalendarium

43. Tilläggsavtal till Linnéskolan etapp 1

45. Antagande av pensionsinlösen

6. Avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige från Soili Lång Söderberg (M)

7. Avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige från Göran Johansson (MP)

8. Val av kommunfullmäktiges ordförande

9. Val av kommunfullmäktiges första vice ordförande

10. Val av kommunfullmäktiges andra vice ordförande

Paus


mötet återupptas ca kl 09:40

11. Val till kommunstyrelsen mandatperioden 2023-2026

12. Val till revisionen mandatperiod 2023-2026

13. Val till valnämnden mandatperioden 2023-2026

14. Val till utbildningsnämnden mandatperiod 2023-2026

15. Val till socialnämnden mandatperiod 2023-2026 2022/192

16. Val till tekniska nämnden mandatperiod 2023-2026

17. Val till kultur- och fritidsnämnden mandatperiod 2023-2026

18. Val till miljö- och byggnämnden mandatperiod 2023-2026

19. Ordning för inkallande av ersättare

20. Val till gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor mandatperiod 2023-2026

21. Val till gemensamma överförmyndarnämnden mandatperiod 2023-2026

22. Val till förbundsdirektionen för VoB Kronoberg mandatperioden 2023-2026

23. Nominering av revisorer för VoB Kronoberg mandatperioden 2023-2026

24. Val av representant till ägarsamråd för Sunnerbo samordningsförbund

25. Val av ledamot och ersättare till förbundsstyrelsen för Sunnerbo samordningsförbund

26. Val av revisorer för Sunnerbo samordningsförbund

Paus

mötet återupptas ca kl 10:33

26. Val av revisorer för Sunnerbo samordningsförbund

27. Val av revisorer att granska Älmhult kommuns fristående kommunala stiftelser

28. Nominering av ledamot och ersättare till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening

29. Val av gode män för lantmäteriförättningar avseende tätortsförhållande

30. Val av gode män för lantmäteriförättningar avseende skogs- och jordbruksfrågor

31. Val till stiftelsen för Linnés Råshult

Paus

mötet återupptas a kl 10:55

Praktisk information samt tacktal av Eva-Marie Ballovarre (S)

32. Revidering av styrdokument för VA-taxa för 2023

33. Friskis & Svettis avbetalning av lån

34. Fastställande av Trafiksäkerhetspolicy

35. Fordonspolicy och riktlinjer för fordon i Älmhults kommun

36. Utbetalning av kommunalt partistöd 2023

37. Svar på motion om Terapihundar inom kommunal verksamhet från Michael Öberg (MP)

38. Revidering av överenskommelse Samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor

39. Antagande av samverkansavtal för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

40. Revidering av förbundsordning Sunnerbo Samordningsförbund

41. Förlänga uppdrag om att definiera närproducerade livsmedel i måltidspolicyn

42. Regler för grävbestämmelser för Älmhults kommun

44. Elmen AB:s förslag till budget 2023 med plan 2024-2025

46.1 Fastställande av budget 2023-2025 för Älmhults kommun, budget 2023 och plan 2024-2025 - Inledning

46.2 Budget 2023-2025 för Älmhult, budget 2023 och plan 2024-2025 - Inledande anföranden

Paus

mötet återupptas kl 13.30

46.2 Budget 2023-2025 för Älmhult, budget 2023 och plan 2024-2025 - Inledande anföranden

46.3 Budget 2023-2025 för Älmhult, budget 2023 och plan 2024-2025 - Budgetdebatt

Paus

mötet återupptas ca kl 14:30

46.4 Budget 2023-2025 för Älmhult, budget 2023 och plan 2024-2025 - Budgetvotering

46.5 Budget 2023-2025 för Älmhult, budget 2023 och plan 2024-2025 - Budgetbeslut

47. Interpellationer, motioner och frågor - Interpellation till tekniska nämndens ordförande om byggnationen av Linnéskolan, Stefan Jönsson (S).

48. Enkla frågor

Mötets avslutning

Mötesstart: 12/12 kl 9:00

Klicka här för mötets kallelse.

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ och har 41 ordinarie ledamöter. Kommuninvånarna bestämmer genom allmänna val vart fjärde år den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige.

Fullmäktige fattar beslut i alla viktigare frågor, bland annat: aktuella interpellationer samt motioner, fastställande av kommunens budget, fastställande av policy för de kommunala verksamheterna, beslut om hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala, beslut om vilka nämnder som ska finnas, fördelning av ansvar och uppgifter till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen, val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagens styrelser samt val av revisorer som granskar kommunens verksamhet, med mera.

Ärenden i fullmäktige får väckas av bland annat ledamöterna själva och de politiska nämnderna i kommunen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder normalt en gång per månad, med uppehåll under sommaren. Tiderna för kommande möten kan snart ses här. Plats och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg på kommunens webbplats.

Mötet går att se textat inom två veckor efter livesändningen. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.