Älmhults kommunfullmäktige, 26 september 2022

Primära flikar

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Marie Rosenqvist (M)

Talare

Jenny Smedberg, Socialchef

Talare

Monika Skowronski-Amaral

Talare

Jenny Smedberg, Socialchef

Talare

Monika Skowronski-Amaral

Talare

Jenny Smedberg, Socialchef

Talare

Monika Skowronski-Amaral

Talare

Jenny Smedberg, Socialchef

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Roland Johansson ordf. tekniska nämnden

Talare

Anders Nyberg. teknisk chef

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Roland Johansson ordf. tekniska nämnden

Talare

Predrag Jankovic (V)

Talare

Roland Johansson

Talare

Anders Nyberg. teknisk chef

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Kristin Täljsten, VA-chef

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Kristin Täljsten. VA-chef

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Kristin Täljsten. VA-chef

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Kristin Täljsten. VA-chef

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Kristin Täljsten. VA-chef

Talare

Roland Johansson ordf. tekniska nämnden

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Vidar Lundbäck (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Börje Tranvik (-)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Börje Tranvik (-)

Talare

Marie Rosenqvist (M)

Talare

Börje Tranvik (-)

Talare

Marie Rosenqvist (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Mötets öppnande

1. Upprop

3. Fastställande av dagordning

2. Val av justerare

4. Kalendarium

5. Redovisning av socialnämnden

6. Information om tekniska nämnden

7. Redovisning av projektet Vattenverket

8. Fyllnadsval till uppdraget som revisor efter Jeanette Schölin (SD)

9. Upphävande av beslut om andel platser i särskilt boende

10. Interpellationer

11. Nya motioner

12. Enkla frågor

Mötets avslutning

Mötesstart: 26/9 kl 18:30
Mötesplats: Haganässkolans Aula, Älmhult

Gå till mötets kallelse här.

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ och har 41 ordinarie ledamöter. Kommuninvånarna bestämmer genom allmänna val vart fjärde år den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige.

Fullmäktige fattar beslut i alla viktigare frågor, bland annat: aktuella interpellationer samt motioner, fastställande av kommunens budget, fastställande av policy för de kommunala verksamheterna, beslut om hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala, beslut om vilka nämnder som ska finnas, fördelning av ansvar och uppgifter till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen, val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagens styrelser samt val av revisorer som granskar kommunens verksamhet, med mera. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder normalt en gång per månad, med uppehåll under sommaren. Tiderna för kommande möten kan ses här. Plats och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg på kommunens webbplats.

Mötet går att se textat några dagar efteråt. I de flesta webbläsare kommer en pratbubbla synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den eller kugghjulet för att aktivera denna undertext.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.