Älmhults kommunfullmäktige 29 augusti 2022

Primära flikar

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Amanda Olsson

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Jörn Engkvist, kultur- och fritidschef

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Jörn Engkvist, kultur- och fritidschef

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Jörn Engkvist, kultur- och fritidschef

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Lars Lund. fastighetschef

Talare

Zerny Bäck. projektingenjör/förvaltare

Talare

Lars Lund. fastighetschef

Talare

Zerny Bäck. projektingenjör/förvaltare

Talare

Lars Lund. fastighetschef

Talare

Zerny Bäck. projektingenjör/förvaltare

Talare

Lars Lund. fastighetschef

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Zerny Bäck. projektingenjör/förvaltare

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Lars Lund. fastighetschef

Talare

Roland Johansson (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Lars Lund. fastighetschef

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Vidar Lundbäck (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Rosenqvist (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Monica Haider (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Monica Haider (S)

Talare

Roland Johansson (M)

Talare

Monica Haider (S)

Talare

Roland Johansson (M)

Talare

Monica Haider (S)

Talare

Roland Johansson (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Roland Johansson (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Roland Johansson (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Kalendarium

5. Information om kultur- och fritidsnämnden

6. Redovisning av projektet Paradisskolan

7. Fyllnadsval till uppdraget som revisor efter Jeanette Schölin (SD)

8. Rapportering av ej verkställda beslut 2022 - Socialnämnden

9. Svar på motion om trygg kommunal vård och omsorg - Michael Öberg (MP)

10. Årsredovisning för VoB Kronoberg 2021

11. Enkla frågor

12. Interpellation till utbildningsnämndens ordförande angående resultaten på vuxenutbildningen samt Haganässkolan utveckling från Eva Ballovarre (S)

13. Motion - Klimatstyrning, från Michael Öberg (MP)

14. Motion - Terapihundar inom kommunal verksamhet, från Michael Öberg (MP)

15. Motion - Älmhults kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, från Eva Ballovarre (S)

Mötets avslutning

Mötesstart: 29/8 kl 18:30

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ och har 41 ordinarie ledamöter. Kommuninvånarna bestämmer genom allmänna val vart fjärde år den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige.

Fullmäktige fattar beslut i alla viktigare frågor, bland annat: aktuella interpellationer samt motioner, fastställande av kommunens budget, fastställande av policy för de kommunala verksamheterna, beslut om hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala, beslut om vilka nämnder som ska finnas, fördelning av ansvar och uppgifter till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen, val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagens styrelser samt val av revisorer som granskar kommunens verksamhet, med mera.

Ärenden i fullmäktige får väckas av bland annat ledamöterna själva och de politiska nämnderna i kommunen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder normalt en gång per månad, med uppehåll under sommaren. Tiderna för kommande möten kan ses här. Plats och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg på kommunens webbplats.

Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

En koalition bestående av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna håller styrande majoritet i kommunen sedan oktober 2018. Dessa partier har tillsammans 21 av 41 mandat i fullmäktige.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.