Älmhults kommunfullmäktige 28 mars 2022

Primära flikar

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Predrag Jankovic (V)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Claes Lindahl (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Claes Lindahl (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Predrag Jankovic (V)

Talare

Marie Rosenqvist (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Claes Lindahl (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Claes Lindahl (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Claes Lindahl (C)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Marie Rosenqvist (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Rosenqvist (M)

Talare

Nusreta Kurtanovic Nilsson (C)

Talare

Predrag Jankovic (V)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Fastställande av dagordning

4. Kalendarium

3. Val av justerare

5. Information om Älmhults kommuns åtgärder kopplat till kriget i Ukraina

6. Avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige från Ola Willhammar (C)

7. Avsägelser från uppdragen som ledamot och ordförande i Elmen AB samt ledamot och ordförande i Älmhult terminalbolag AB

8. Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden efter Svetlana Volkova (SD)

9. Fyllnadsval till uppdraget som lekmannarevisor för ElmNet AB efter Ingemar Almqvist (S)

10. Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i Elmen AB 2022

11. Fyllnadsval till uppdraget som ordförande i Elmen 2 AB

12. Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i Älmhult terminalbolag AB

13. Fyllnadsval till uppdraget som ordförande i Älmhult terminalbolag AB

14. Årsanalys 2021 för kommunfullmäktige 2022/36

15. Revidering av reglemente för gemensamma överförmyndarnämnden

16. Taxa för slamtömning 2022

17. Svar på motion om att flytta tätortsgränsen till Solviksvägens infart - Tommy Lövquist (S)

18. Svar på motion om stärkt demokrati och inflytande för kommuninvånarna - Michael Öberg (MP)

9-13. Komplettering kring val av ledamot och ordförande i Elmen AB och Älmhults Terminal AB

19. Slutrapport för parlamentariska beredningen 2021-2022

20. Revidering av riktlinjer för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

21. Enkla frågor

22. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Gusten Mårtensson (C) om hur det ryska angreppet på Ukraina påverkar Älmhults kommun

23. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Gusten Mårtensson (C) om behovet av ekonomiskt bistånd i Älmhults kommun

24. Motion om att stoppa mäns våld mot kvinnor - Eva Ballovarre (S)

25. Motion om att ta över ansvar för arbetsmarknadspolitik från staten - Michael Öberg (MP)

Mötets avslutning

Mötesstart: 28/3 kl 18:30
Mötesplats: Haganässkolan, Älmhult

Mötets kallelse.

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ och har 41 ordinarie ledamöter. Kommuninvånarna bestämmer genom allmänna val vart fjärde år den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige.

Fullmäktige fattar beslut i alla viktigare frågor, bland annat: aktuella interpellationer samt motioner, fastställande av kommunens budget, fastställande av policy för de kommunala verksamheterna, beslut om hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala, beslut om vilka nämnder som ska finnas, fördelning av ansvar och uppgifter till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen, val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagens styrelser samt val av revisorer som granskar kommunens verksamhet, med mera.

Ärenden i fullmäktige får väckas av bland annat ledamöterna själva och de politiska nämnderna i kommunen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder normalt en gång per månad, med uppehåll under sommaren.

Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.