Älmhults kommunfullmäktige 28 februari 2022

Primära flikar

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Amanda Olsson

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Marie Rosenquist, Socialnämndens ordförande

Talare

Jenny Smedberg, Socialchef

Talare

Marie Rosenquist, Socialnämndens ordförande

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Staffan Käll, Kommunpolis

Talare

Håkan Helgesson. kris- och beredskapsstrateg

Talare

Staffan Käll, Kommunpolis

Talare

Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg

Talare

Staffan Käll, Kommunpolis

Talare

Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg

Talare

Staffan Käll, Kommunpolis

Talare

Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg

Talare

Staffan Käll, Kommunpolis

Talare

Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg

Talare

Staffan Käll, Kommunpolis

Talare

Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg

Talare

Staffan Käll, Kommunpolis

Talare

Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg

Talare

Staffan Käll, Kommunpolis

Talare

Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Staffan Käll, Kommunpolis

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Staffan Käll, Kommunpolis

Talare

Elof Danielsson (M)

Talare

Staffan Käll, Kommunpolis

Talare

Elof Danielsson (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Staffan Käll, Kommunpolis

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Staffan Käll, Kommunpolis

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Staffan Käll, Kommunpolis

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg

Talare

Åsa Svensson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Talare

Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Sonja Emilsson (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Dan Blixt (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Claes Lindahl (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Claes Lindahl (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Thomas Harrysson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Thomas Harrysson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Thomas Harrysson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Rosenqvist (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Rosenqvist (M)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Marie Rosenqvist (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Marie Rosenqvist (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Kalendarium

5. Information från socialnämndens verksamheter

6. Information från kommunpolisen om trygghet

7. Information om Covid-19

8a. Avsägelse från uppdrag som lekmannarevisor och revisorssuppleant från Ingemar Almqvist (S)

8b. Fyllnadsval till uppdraget som lekmannarevisor för Elmen AB efter Ingemar Almqvist (S)

9. Fyllnadsval till uppdraget som lekmannarevisor för Älmhults Terminal AB efter Ingemar Almqvist (S)

10. Fyllnadsval till uppdraget som lekmannarevisor för ElmNet AB efter Ingemar Almqvist (S)

11. Fyllnadsval av suppleant till uppdraget som lekmannarevisor för Älmhultsbostäder AB efter Ingemar Almqvist (S)

12. Fyllnadsval av suppleant till uppdraget som lekmannarevisor för Älmhults Näringsfastigheter AB efter Ingemar Almqvist (S)

13. Fyllnadsval av ersättare till uppdraget som lekmannarevisor för Södra Smålands Avfall & Miljö AB efter Ingemar Almqvist (S)

14. Förslag till uppdraget som revisor för VoB Kronoberg efter Ingemar Almqvist (S)

15. Fyllnadsval till uppdraget som revisor att granska Älmhults kommuns fristående kommunala stiftelser (donationsfonder) efter Ingemar Almqvist (S)

16. Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden efter Svetlana Volkova (SD)

17. Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i socialnämnden efter Anette Ljunggren (M)

18. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal tre 2021

19. Omfördelning av investeringsmedel för återställningsarbete av täkter i Slätthult

20. Lokala ordningsföreskrifter för torghandel

21. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

22. Svar på motion om förbättrade beslutsunderlag och tydlighet - Michael Öberg (MP)

23. Enkla frågor

24. Interpellation ställd till socialnämndens ordförande Marie Rosenquist (M) om färdtjänstupphandlingen

25. Motion om strategiskt arbete mot arbetslösheten i Älmhult - Eva Ballovarre (S)

Mötets avslutning

Mötesstart: 28/2 kl 18:30
Mötesplats: Haganässkolan i Älmhult (denna gång är ledamöterna med fysiskt)

Klicka här för att se mötets kallelse (öppnar ny flik).

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ och har 41 ordinarie ledamöter. Kommuninvånarna bestämmer genom allmänna val vart fjärde år den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige.

Fullmäktige fattar beslut i alla viktigare frågor, bland annat: aktuella interpellationer samt motioner, fastställande av kommunens budget, fastställande av policy för de kommunala verksamheterna, beslut om hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala, beslut om vilka nämnder som ska finnas, fördelning av ansvar och uppgifter till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen, val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagens styrelser samt val av revisorer som granskar kommunens verksamhet, med mera.

Ärenden i fullmäktige får väckas av bland annat ledamöterna själva och de politiska nämnderna i kommunen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder normalt en gång per månad, med uppehåll under sommaren. Tiderna för kommande möten kan ses här. Plats och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg på kommunens webbplats.

Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

En koalition bestående av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna håller styrande majoritet i kommunen sedan oktober 2018. Dessa partier har tillsammans 21 av 41 mandat i fullmäktige.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.