Älmhults kommunfullmäktige, 13 december 2021

Primära flikar

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Börje Tranvik (-)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Pontus Haglund (C)

Talare

Predrag Jankovic (V)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Anton Härder (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Marie Rosenqvist (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Marie Rosenquist (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Marie Rosenquist (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Predrag Jankovic (V)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Predrag Jankovic (V)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Predrag Jankovic (V)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Predrag Jankovic (V)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Tyst minut för bortgånge Tord Helle (SD)

4. Fastställande av föredragningslistan

5. Kalendarium

6. Avsägelse från uppdraget som ledamot och ordförande i miljö- och byggnämnden från Pontus Haglund (C)

7. Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i valnämnden efter Ingemar Almqvist (S)

8. Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i miljö- och byggnämnden efter Pontus Haglund (C)

9. Fyllnadsval till uppdraget som ordförande i miljö- och byggnämnden efter Pontus Haglund (C)

10. Revidering av handlingsprogram för skydd mot olyckor

11. Revidering av Inköps- och Upphandlingspolicy för Älmhults kommun

12. Antagande av riktlinje för inköp och upphandling

13. Antagande av Cykelplan för Älmhults kommun

14. Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd

15. Barnens bästa gäller - Kronobarnsmodellen

16. Strategisk plan för bolagskoncernen 2022-2024

17. Svar på motion om kulturgaranti i äldreomsorgen - Eva Ballovarre (S) och Anton Härder (S)

18. Meddelande till kommunfullmäktige

19. Enkla frågor

20. Motion om stärkt demokrati och inflytande för kommuninvånarna i Älmhults kommun - Mikael Öberg (MP)

Mötets avslutning

Mötesstart: 13/12 2021 kl 17:00
Mötesplats: Haganässkolan, Älmhult

Klicka här för att se mötets kallelse (öppnas i ny flik).

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ och har 41 ordinarie ledamöter. Kommuninvånarna bestämmer genom allmänna val vart fjärde år den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige.<

Fullmäktige fattar beslut i alla viktigare frågor, bland annat: aktuella interpellationer samt motioner, fastställande av kommunens budget, fastställande av policy för de kommunala verksamheterna, beslut om hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala, beslut om vilka nämnder som ska finnas, fördelning av ansvar och uppgifter till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen, val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagens styrelser samt val av revisorer som granskar kommunens verksamhet, med mera.

Ärenden i fullmäktige får väckas av bland annat ledamöterna själva och de politiska nämnderna i kommunen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder normalt en gång per månad, med uppehåll under sommaren. Tiderna för kommande möten kan ses här. Plats och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg på kommunens webbplats.

Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

En koalition bestående av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna håller styrande majoritet i kommunen sedan oktober 2018. Dessa partier har tillsammans 21 av 41 mandat i fullmäktige.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.