Älmhults kommunfullmäktige, 22 november 2021

Primära flikar

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Sonja Emilsson (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Sonja Emilsson (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Ingegerd Lennartsson (L)

Talare

Börje Tranvik (-)

Talare

Sonja Emilsson (M)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Thomas Harrysson (C)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Thomas Harrysson (C)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Thomas Harrysson (C)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Pontus Haglund (C)

Talare

Sonja Emilsson (M)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Kent Ballovarre (S)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Thomas Harrysson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Thomas Harrysson (C)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Roland Johansson (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Roland Johansson (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Roland Johansson (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Roland Johansson (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Roland Johansson (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Roland Johansson (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Roland Johansson (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Pontus Haglund (C)

Talare

Roland Johansson (M)

Talare

Kent Ballovarre (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Monica Haider (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Monica Haider (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Roland Johansson (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av föredragningslistan

4. Kalendarium

5. Avsägelse från uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden från Elvir Hasanic (L)

6. Avsägelse från samtliga politiska uppdrag från Lina Yosefi (L)

7. Avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige från Gulli Jansson (L)

8. Avsägelse från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden från Juhani Lämsä (SD)

9. Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden efter Philip Akaronka (S)

10. Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i krisledningsnämnden efter Elizabeth Peltola (C)

11. Fyllnadsval till uppdraget som ordförande i krisledningsnämnden efter Elizabeth Peltola (C)

12. Fyllnadsval till uppdraget som kommunrevisor efter Ingemar Almqvist (S)

13. Hemställan till länsstyrelsen om ny ledamot efter Tommy Lövqvist (S)

14. Fyllnadsval till uppdraget som ordförande i kommunrevisionen efter Ingemar Almqvist (S)

15. Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i miljöoch byggnämnden efter Tommy Lövqvist (S)

16. Fyllnadsval till uppdraget som vice ordförande i miljö- och byggnämnden efter Tommy Lövqvist

17. Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i miljöoch byggnämnden

18. Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i valnämnden efter Tommy Lövqvist (S)

19. Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden efter Elvir Hasanic (L)

20. Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i socialnämnden efter Lina Yosefi (L)

21. Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i parlamentariska beredningen efter Lina Yosefi (L)

22. Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen efter Lina Yosefi (L)

23. Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden efter Juhani Lämsä (SD)

24. Antagande av taxa för offentlig kontroll enligt strålskyddslagen

25. Antagande av taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter

26. Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

27. Förslag till Renhållningstaxa 2022 för Älmhults kommun

28. Inrättande av brottsförebyggande råd

29. Svar på motion om att införa ett lönepolitiskt program i Älmhults kommun - Helen Bengtsson (S)

30. Delårsrapport 2 år 2021 - Kommunövergripande Älmhults kommun

31. Finansiell rapport Delårsrapport 2 år 2021 - Kommunövergripande Älmhults kommun

32. Utbetalning av kommunalt partistöd 2022

33. Fastställande av budget och verksamhetsplan för år 2022 med plan för åren 2023-2024

Paus

möter återupptas ca kl 19:15

33. Fastställande av budget och verksamhetsplan för år 2022 med plan för åren 2023-2024

34. Meddelande till kommunfullmäktige

35. Enkla frågor

36. Interpellation till tekniska nämndens ordförande Roland Johansson (M) om upphandlingar

37. Interpellation till tekniska nämndens ordförande Roland Johansson (M) om byggnationen av Linnéskolan

38. Motion om att flytta tätortsgränsen till Solviksvägens infart – Tommy Löfqvist (S)

Mötets avslutning

Mötet börjar 22/11 2021 kl 17:00

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ och har 41 ordinarie ledamöter. Kommuninvånarna bestämmer genom allmänna val vart fjärde år den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige.

Fullmäktige fattar beslut i alla viktigare frågor, bland annat: aktuella interpellationer samt motioner, fastställande av kommunens budget, fastställande av policy för de kommunala verksamheterna, beslut om hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala, beslut om vilka nämnder som ska finnas, fördelning av ansvar och uppgifter till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen, val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagens styrelser samt val av revisorer som granskar kommunens verksamhet, med mera.

Ärenden i fullmäktige får väckas av bland annat ledamöterna själva och de politiska nämnderna i kommunen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder normalt en gång per månad, med uppehåll under sommaren. Tiderna för kommande möten kan ses här. Plats och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg på kommunens webbplats.

Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

En koalition bestående av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna håller styrande majoritet i kommunen sedan oktober 2018. Dessa partier har tillsammans 21 av 41 mandat i fullmäktige.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.