Älmhults kommunfullmäktige, 25 oktober 2021

Primära flikar

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Håkan Helgesson, Kris och beredskaps strateg

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Tord Åkesson (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Tommy Lövquist (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av föredragningslistan

4. Kalendarium

5. Information om Covid-19

6. Avsägelse från uppdragen som ordförande och ledamot i kommunstyrelsen från Elizabeth Peltola (C)

7. Avsägelse från uppdragen som ledamot och ordförande i barn- och utbildningsnämnden från Gusten Mårtensson (C)

8. Avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen från Thomas Harrysson (C)

9. Avsägelse från uppdraget som ordförande i kommunrevisionen från Ingemar Almqvist (S)

10. Avsägelse från uppdragen som ersättare i miljö- och byggnämnden, ersättare i utbildningsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige från Philip Akaronka (S)

11. Avsägelse från uppdraget som ersättare i socialnämnden från Björn Dellenmark (S)

12. Val till uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen efter Elizabeth Peltola (C)

13. Val till uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen efter Thomas Harrysson (C)

14. Val till uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden efter Gusten Mårtensson (C)

15. Val till uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen

16. Val till uppdraget som ordförande i kommunstyrelsen efter Elizabeth Peltola (C)

17. Val till uppdraget som ordförande i barn- och utbildningsnämnden efter Gusten Mårtensson (C)

18. Val till uppdraget som kommunrevisor efter Ingemar Almqvist (S)

19. Val till uppdraget som ordförande i kommunrevisionen efter Ingemar Almqvist (S)

20. Val till uppdraget som ersättare i miljö- och byggnämnden efter Philip Akaronka (S)

21. Val till uppdraget som ersättare i socialnämnden efter Björn Dellenmark (S)

22. Val till uppdraget som ledmot i tekniska nämnden efter Staffan Ferm (S)

23. Val till uppdraget som ersättare i tekniska nämnden efter Ola Willhammar (C)

24. Svar på motion om insatser som ger ökad trygghet för cyklister - Michael Öberg (MP)

25. Svar på motion om att utveckla Älmhult hållbart - Helen Bengtsson (S) och Tommy Löfquist (S)

26. Revidering av VA-taxa

27. Delårsrapport 2 år 2021 för Kommunfullmäktige

28. Redovisning av ej färdigberedda motioner

29. Sammanträdestider för 2022

30. Enkla frågor

31. Interpellation till tekniska nämndens ordförande Roland Johansson (M) om hållbar och strategisk upphandling

32. Motion från Michael Öberg (MP) om förbättrade och tydlighet vid beslutsprocessen överhuvudtaget

Mötets avslutning

Mötet börjar 25/10 2021 kl 18:30

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ och har 41 ordinarie ledamöter. Kommuninvånarna bestämmer genom allmänna val vart fjärde år den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige.

Fullmäktige fattar beslut i alla viktigare frågor, bland annat: aktuella interpellationer samt motioner, fastställande av kommunens budget, fastställande av policy för de kommunala verksamheterna, beslut om hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala, beslut om vilka nämnder som ska finnas, fördelning av ansvar och uppgifter till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen, val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagens styrelser samt val av revisorer som granskar kommunens verksamhet, med mera.

Ärenden i fullmäktige får väckas av bland annat ledamöterna själva och de politiska nämnderna i kommunen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder normalt en gång per månad, med uppehåll under sommaren. Tiderna för kommande möten kan ses här. Plats och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg på kommunens webbplats.

Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

En koalition bestående av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna håller styrande majoritet i kommunen sedan oktober 2018. Dessa partier har tillsammans 21 av 41 mandat i fullmäktige.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.