Älmhults kommunfullmäktige, 22 februari 2021

Primära flikar

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Håkan Helgesson, Kris och beredskaps strateg

Talare

Åsa Svensson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Talare

Håkan Helgesson, Kris och beredskaps strateg

Talare

Åsa Svensson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Talare

Håkan Helgesson, Kris och beredskaps strateg

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Tord Åkesson (M)

Talare

Åsa Svensson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Åsa Svensson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Marlen Arvidsson. enhetschef. korttidsboendet Lingonet. Älmhults kommun

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Marie Rosenquist (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Ulla-Britt Andreasson (V)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Sonja Emilsson (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Pontus Haglund (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Tord Helle (SD)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Marie Rosenqvist (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Marie Rosenqvist (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Nusreta Kurtanovic Nilsson (C)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Marie Rosenqvist (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Marie Rosenqvist (M)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Vidar Lundbäck (C)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Nusreta Kurtanovic Nilsson (C)

Talare

Kristina Spjuth-Sahlberg (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Kent Ballovarre (S)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Thomas Harrysson (C)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Marie Rosenquist (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Tord Helle (SD)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Tord Helle (SD)

Talare

Marie Rosenquist (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Mötets öppnande

1 Upprop

2 Val av justerare

3 Fastställande av föredragningslistan

4 Kalendarium

5 Information om Covid-19

6 Årets arbetsplats 2020

7 Val till parlamentarisk beredning

8 Avsägelser från uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i utbildningsnämnden

9 Val av ersättare i utbildningsnämnden efter Erik Ederfors (M)

10 Svar på motion om utvärdering av chefsutbildningar - Michael Öberg (MP)

11 Svar på motion om att införa visselblåsarfunktion i Älmhults kommunkoncern - Eva Ballovarre (S)

12 Svar på motion om tillgänglighetsanpassning av kommunal badplats

13 Svar på motion om kontaktlöfte - Eva Ballovarre (S)

14 Meddelande till kommunfullmäktige

15 Interpellation till socialnämndens ordförande Marie Rosenquist (M) om äldreomsorgen

16 Interpellation till utbildningsnämndens andra vice ordförande Stefan Jönsson (S) om förskolans och grundskolans budget

17 Motion Prioritera våra äldre! - Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S)

18 Enkla frågor

19 Tekniska nämndens äskande om medel för tillbygnation av Diö skola

Mötets avslutning

2 Val av justerare

Mötets avslutning

Mötet börjar 22/2 2021 kl 18:30

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ och har 41 ordinarie ledamöter. Kommuninvånarna bestämmer genom allmänna val vart fjärde år den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige.

Fullmäktige fattar beslut i alla viktigare frågor, bland annat: aktuella interpellationer samt motioner, fastställande av kommunens budget, fastställande av policy för de kommunala verksamheterna, beslut om hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala, beslut om vilka nämnder som ska finnas, fördelning av ansvar och uppgifter till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen, val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagens styrelser samt val av revisorer som granskar kommunens verksamhet, med mera.

Ärenden i fullmäktige får väckas av bland annat ledamöterna själva och de politiska nämnderna i kommunen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder normalt en gång per månad, med uppehåll under sommaren. Tiderna för kommande möten kan ses här. Plats och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg på kommunens webbplats.

Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

En koalition bestående av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna bildar styrande majoritet i kommunen från och med oktober 2018. Dessa partier har tillsammans 21 av 41 mandat i fullmäktige.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.