Älmhults kommunfullmäktige, 14 december 2020

Primära flikar

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Felicia Sandberg

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Åsa Svensson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Talare

Håkan Helgesson. Kris och beredskaps strateg

Talare

Åsa Svensson. Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Håkan Helgesson, Kris och beredskaps strateg

Talare

Predrag Jankovic (V)

Talare

Åsa Svensson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Dan Blixt (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Dan Blixt (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Dan Blixt (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Dan Blixt (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Sonja Emilsson (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Predrag Jankovic (V)

Talare

Marie Rosenqvist (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Vidar Lundbäck (C)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Marie Rosenqvist (M)

Talare

Predrag Jankovic (V)

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Predrag Jankovic (V)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Vidar Lundbäck (C)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Pontus Haglund (C)

Talare

Marie Rosenqvist (M)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Predrag Jankovic (V)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Predrag Jankovic (V)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Vidar Lundbäck (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Marie Rosenqvist (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Felicia Sandberg

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Marie Rosenqvist (M)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Marie Rosenqvist (M)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Anders Mårtensson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Anders Mårtensson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Marie Rosenqvist (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Pontus Haglund (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Pontus Haglund (C)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Karl-Henrik Wallerstein (KD)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Predrag Jankovic (V)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Mötets öppnande

1 Upprop

2 Val av justerare

3 Fastställande av föredragningslistan

4 Kalendarium

5 Information om Covid-19

6 Val till parlamentarisk beredning

7 Revidering av Varuförsörjningsplan för Älmhultskommun

8 Riktlinjer för markprissättning

9 Riktlinjer för mark och exploatering

10 Policy för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun

11 Program för mål och uppföljning av privata utförare

12 Servicelöfte för Älmhults kommun

13 Svar på motion om att öka antalet tillsvidareanställda inom socialförvaltningens verksamheter - Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S)

14 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta kvartal 3 år 2020

15 Förlängning av tid för försäljning av Pehr Hörbergsgården

16 Enkla frågor

17 Nya motioner

18 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola (C) om infrastruktur

19. Motion om suicidprevetion – Eva Ballovarre (S)

20. Motion om en samlad trähusstrategi – Michael Öberg (MP)

21. Motion om välfärdssystemets förändringar Predrag Jankovic (V)

Mötets avslutning

Mötet börjar 14/12 kl 18:30

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ och har 41 ordinarie ledamöter. Kommuninvånarna bestämmer genom allmänna val vart fjärde år den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige.

Fullmäktige fattar beslut i alla viktigare frågor, bland annat: aktuella interpellationer samt motioner, fastställande av kommunens budget, fastställande av policy för de kommunala verksamheterna, beslut om hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala, beslut om vilka nämnder som ska finnas, fördelning av ansvar och uppgifter till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen, val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagens styrelser samt val av revisorer som granskar kommunens verksamhet, med mera.

Ärenden i fullmäktige får väckas av bland annat ledamöterna själva och de politiska nämnderna i kommunen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder normalt en gång per månad, med uppehåll under sommaren. Tiderna för kommande möten kan ses här. Plats och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg på kommunens webbplats.

Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

En koalition bestående av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna bildar styrande majoritet i kommunen från och med oktober 2018. Dessa partier har tillsammans 21 av 41 mandat i fullmäktige.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.