Älmhults kommunfullmäktige, 23 november 2020

Primära flikar

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Åsa Svensson. Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Håkan Helgesson. Kris och beredskaps strateg

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Eva- Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva- Marie Ballovarre (S)

Talare

Vidar Lundbäck (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Marie Rosenquist (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Sonja Emilsson (M)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Vidar Lundbäck (C)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Marie Rosenqvist (M)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Karl-Henrik Wallerstein (KD)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Predrag Jankovic (V)

Talare

Lina Yosefi (L)

Talare

Vidar Lundbäck (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Sonja Emilsson (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Sonja Emilsson (M)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Karl-Henrik Wallerstein (KD)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Tord Helle (SD)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Ann Johansson (S)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Pontus Haglund (C)

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Pontus Haglund (C)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Börje Tranvik (-)

Talare

Predrag Jankovic (V)

Talare

Kent Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Kent Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Marie Rosenqvist (M)

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Kent Ballovarre (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Pontus Haglund (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Pontus Haglund (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Pontus Haglund (C)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Sonja Emilsson (M)

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Sonja Emilsson (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Predrag Jankovic (V)

Talare

Sonja Emilsson (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Pontus Haglund (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Pontus Haglund (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Sonja Emilsson (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Sonja Emilsson (M)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av föredragningslistan

4. Kalendarium

5. Information om Covid-19

6. Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden efter Hans Cedergren (KD)

7. Hemställan till länsstyrelsen om ny sammanräkning efter Jan Gustavsson (L)

8. Antagande av policy för intraprenad

9. Revidering av policy för delegering

10. Fastställande av handlingsprogram ElmNet AB

11. Inrättande av parlamentarisk beredning inför mandatperioden 2022-2026

12. Redovisning av delårsrapport 2 Älmhults kommun

13. Redovisning av kommunövergripande finansiell rapport

14. Antagande av renhållningstaxa för år 2021

Paus

mötet återupptas ca kl 19:10

15. Fastställande av budget och verksamhetsplan för år 2021 med plan för åren 2022-2023

16. Svar på motion om att bygga ett nytt äldreboende kombinerat med seniorlägenheter

17. Interpellationer

18. Nya motioner

19. Enkla frågor

Mötets avslutning

Mötet börjar 23/11 kl 17:00

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ och har 41 ordinarie ledamöter. Kommuninvånarna bestämmer genom allmänna val vart fjärde år den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige.

Fullmäktige fattar beslut i alla viktigare frågor, bland annat: aktuella interpellationer samt motioner, fastställande av kommunens budget, fastställande av policy för de kommunala verksamheterna, beslut om hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala, beslut om vilka nämnder som ska finnas, fördelning av ansvar och uppgifter till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen, val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagens styrelser samt val av revisorer som granskar kommunens verksamhet, med mera.

Ärenden i fullmäktige får väckas av bland annat ledamöterna själva och de politiska nämnderna i kommunen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder normalt en gång per månad, med uppehåll under sommaren. Tiderna för kommande möten kan ses här. Plats och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg på kommunens webbplats.

Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

En koalition bestående av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna bildar styrande majoritet i kommunen från och med oktober 2018. Dessa partier har tillsammans 21 av 41 mandat i fullmäktige.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.