Älmhults kommunfullmäktige, 26 oktober 2020

Primära flikar

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Åsa Svensson. Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Håkan Helgesson. Kris och beredskaps strateg

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Daniel Folkesson, Verksamhetsansvarig/projektledare/utvärderare, ID

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Roland Johansson (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Roland Johansson (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Sonja Emilsson (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Börje Tranvik (-)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Sonja Emilsson (M)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Sonja Emilsson (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Sonja Emilsson (M)

Talare

Tord Helle (SD)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Predrag Jankovic (V)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Vidar Lundbäck (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Sonja Emilsson (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Roland Johansson (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Roland Johansson (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Roland Johansson (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Roland Johansson (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Mötets öppnande

1. Upprop

3. Fastställande av föredragningslistan

2. Val av justerare

4. Kalendarium

5. Information om Covid-19

6. Information om Institutet för demokrati

7. Redovisning av Haganäsbadet

8. Avsägelse från uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden

9. Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden efter Karl-Henrik Wallerstein (KD)

10. Avsägelse från uppdraget som nämndeman vid Växjö tingsrätt

11. Fyllnadsval för uppdraget som nämndeman i Växjö tingsrätt efter Jens Jörgensen (M)

12. Delårsrapport 2 politisk verksamhet 2020

13. Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening

14. Utbetalning av Partistöd för år 2021

15. Revidering av reglemente för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor för att tillåta digitala sammanträden

16. Representationspolicy för Älmhults kommun

17. Begäran om ändring av uppdrag i samband med beslut om nybyggnation av grundskola för årskurs 7-9

18. Redovisning av uppdrag om kommungemensam redovisningsmodell

19. Redovisning av ej beslutade motioner oktober 2020

20. Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta kvartal 2 2020

21. Rivning av byggnaden Hvita Korset

22. Försäljning av aktier i Älmhults näringsfastigheters AB

23. Svar på motion om policy mot skadegörelse och brand - Eva Ballovarre (S)

24. Svar på motion om tryggare och säkrare cykelparkeringar i centrala Älmhult - Michael Öberg (MP)

25. Svar på motion om cykelväg mellan Eneryda och Liatorp - Börje Tranvik (SD)

26. Svar på motion om planering för busskurer - Monica Haider (S)

27. Svar på motion om byggnationer på Stenbrohult - Börje Tranvik, Gull-britt Tranvik, Tord Helle och Carl-Gustaf Hansson (SD)

28. Svar på Motion om att införa närtrafik - Michael Öberg (MP)

29. Svar på motion om utveckling av Älmhults kommuns upphandlingsverksamhet samt uppföljning av avtal - Eva Ballovarre (S)

30. Svar på motion om att tillhandahålla arbetskläder för personal inom skolverksamhet - Eva Ballovarre (S)

31. Svar på motion om utveckling av demensvården i Älmhults kommun - Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S)

32. Frågor

33. Motion om kontaktlöfte - Eva Ballovarre (S)

34. Motion om att förbättra vägen mellan Ljungby och Älmhult - Lars Ingvert (S) och Eva Ballovarre (S)

36. Motion om förbättrad relation med lokala näringslivet

36. Interpellation till tekniska nämndens orfördande gällande kostnader kopplat till projekt Paradisskolan

Mötets avslutning

Mötet börjar 26/10 kl 18:30

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ och har 41 ordinarie ledamöter. Kommuninvånarna bestämmer genom allmänna val vart fjärde år den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige.

Fullmäktige fattar beslut i alla viktigare frågor, bland annat: aktuella interpellationer samt motioner, fastställande av kommunens budget, fastställande av policy för de kommunala verksamheterna, beslut om hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala, beslut om vilka nämnder som ska finnas, fördelning av ansvar och uppgifter till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen, val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagens styrelser samt val av revisorer som granskar kommunens verksamhet, med mera.

Ärenden i fullmäktige får väckas av bland annat ledamöterna själva och de politiska nämnderna i kommunen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder normalt en gång per månad, med uppehåll under sommaren. Tiderna för kommande möten kan ses här. Plats och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg på kommunens webbplats.

Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

En koalition bestående av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna bildar styrande majoritet i kommunen från och med oktober 2018. Dessa partier har tillsammans 21 av 41 mandat i fullmäktige.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.