Älmhults kommunfullmäktige, 28 september 2020

Primära flikar

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Håkan Helgesson, Kris och beredskaps strateg

Talare

Åsa Svensson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Talare

Håkan Helgesson, Kris och beredskaps strateg

Talare

Åsa Svensson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Börje Tranvik (-)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Börje Tranvik (-)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Börje Tranvik (-)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva- Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva- Marie Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva- Marie Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva- Marie Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Monica Haider (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Monica Haider (S)

Talare

Pontus Haglund (C)

Talare

Monica Haider (S)

Talare

Pontus Haglund (C)

Talare

Monica Haider (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Tord Helle (SD)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Marie Rosenquist (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Rosenquist (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Rosenquist (M)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Marie Rosenquist (M)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Marie Rosenquist (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av föredragningslistan

4. Kalendarium

5. Information om läget med Covid-19

6. Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i miljö- och byggnämnden efter Ingvar Svensson (KD)

7. Avsägelse från uppdraget som ersättare i socialnämnden

8. Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i socialnämnden efter Ulla-Britt Andreasson (V)

9. Svar på motion om att öka utnyttjandet av friskvårdsbidrag - Helen Bengtsson (S)

10. Fastställande av handlingsprogram för Älmhults 2019/69

11. Årsredovisning för Sydarkivera år 2019 2020/94

12. Sammanträdestider för år 2021 2020/85

13. Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kvartal 1 2020

14. Enkla frågor

15. Motion om att återinföra allmänhetens frågestund - Tord Helle (SD)

16. Motion om att utveckla laddinfrastrukturen i Älmhult - Eva-Marie Ballovarre (S)

17. Interpellation av Eva-Marie Ballovare (S) till socialnämndens ordförande om regeringens äldreomsorgssatsning

Mötets avslutande

Mötet börjar 28/9 kl 18:30

Länk till mötets kallelse (öppnas i nytt fönster)

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ och har 41 ordinarie ledamöter. Kommuninvånarna bestämmer genom allmänna val vart fjärde år den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige.

Fullmäktige fattar beslut i alla viktigare frågor, bland annat: aktuella interpellationer samt motioner, fastställande av kommunens budget, fastställande av policy för de kommunala verksamheterna, beslut om hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala, beslut om vilka nämnder som ska finnas, fördelning av ansvar och uppgifter till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen, val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagens styrelser samt val av revisorer som granskar kommunens verksamhet, med mera.

Ärenden i fullmäktige får väckas av bland annat ledamöterna själva och de politiska nämnderna i kommunen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder normalt en gång per månad, med uppehåll under sommaren. Tiderna för kommande möten kan ses här. Plats och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg på kommunens webbplats.

Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

En koalition bestående av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna bildar styrande majoritet i kommunen från och med oktober 2018. Dessa partier har tillsammans 21 av 41 mandat i fullmäktige.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.