Älmhults kommunfullmäktige 30 maj 2022

Primära flikar

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Dan Blixt (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Sonja Emilsson (M)

Talare

Predrag Jankovic (V)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Mötet återupptas snart

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Marie Rosenqvist (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Marie Rosenqvist (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Monica Haider (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Monica Haider (S)

Talare

Marie Rosenqvist (M)

Talare

Monica Haider (S)

Talare

Marie Rosenqvist (M)

Talare

Dan Blixt (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Dan Blixt (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Dan Blixt (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Kalendarium

5. Ekonomisk säkerhet för Äskya avfallsanläggning

6. Godkännande av markförvärv för Älmhultsbostäder AB

7. Revidering av miljö- och byggnämndens reglemente

8. Revidering av taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

9. Revidering av sotningstaxa

10. Revidering av riktlinjer för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

Paus

10. Revidering av riktlinjer för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

11. Delårsrapport 1 år 2022

12. Finansiell rapport per mars 2022

13. Ansvarsprövning för 2021 års verksamhet

14. Enkla frågor

15. Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Tomas Harrysson (C) om värdegrundsarbetet i skolan

Mötets avslutning

Mötesstart: 30/5 kl 18:30
Mötesplats: Haganässkolans aula

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ och har 41 ordinarie ledamöter. Kommuninvånarna bestämmer genom allmänna val vart fjärde år den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige.

Fullmäktige fattar beslut i alla viktigare frågor, bland annat: aktuella interpellationer samt motioner, fastställande av kommunens budget, fastställande av policy för de kommunala verksamheterna, beslut om hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala, beslut om vilka nämnder som ska finnas, fördelning av ansvar och uppgifter till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen, val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagens styrelser samt val av revisorer som granskar kommunens verksamhet, med mera.

Ärenden i fullmäktige får väckas av bland annat ledamöterna själva och de politiska nämnderna i kommunen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder normalt en gång per månad, med uppehåll under sommaren. Tiderna för kommande möten kan ses här. Plats och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg på kommunens webbplats.

Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

En koalition bestående av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna håller styrande majoritet i kommunen sedan oktober 2018. Dessa partier har tillsammans 21 av 41 mandat i fullmäktige.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.