Älmhults kommunfullmäktige, 31 januari 2022

Primära flikar

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Håkan Helgesson, Kris och beredskaps strateg

Talare

Åsa Svensson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Talare

Håkan Helgesson, Kris och beredskaps strateg

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Anna Elmgren, HR-Chef

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Tommy Lövquist (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Sonja Emilsson (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Dan Blixt (M)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Börje Tranvik (-)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Börje Tranvik (-)

Talare

Sonja Emilsson (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Sonja Emilsson (M)

Talare

Börje Tranvik (-)

Talare

Sonja Emilsson (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Karl-Henrik Wallerstein (KD)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Vidar Lundbäck (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Monica Haider (S)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Monica Haider (S)

Talare

Predrag Jankovic (V)

Talare

Vidar Lundbäck (C)

Talare

Marie Rosenquist (M)

Talare

Predrag Jankovic (V)

Talare

Monica Haider (S)

Talare

Nusreta Kurtanovic Nilsson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Marie Rosenquist (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Kristina Spjuth-Sahlberg (S)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Nusreta Kurtanovic Nilsson (C)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Nusreta Kurtanovic Nilsson (C)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Thomas Harrysson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Claes Lindahl (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Claes Lindahl (C)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Thomas Harrysson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Marie Rosenquist (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Marie Rosenquist (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Marie Rosenquist (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Anton Härder (S)

Talare

Marie Rosenquist (M)

Talare

Anton Härder (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Anton Härder (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Kalendarium

5. Information om Covid-19

6. Information om HR-avdelningens verksamhet

7. Granskningsrapport om investeringsprocessen

8. Avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige från Pontus Haglund (C)

9. Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i valnämnden efter Tommy Lövquist (S)

10. Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i miljö och byggnämnden från Pontus Haglund (C)

11. Fyllnadsval till uppdraget som ordförande i miljöoch byggnämnden efter Pontus Haglund (C)

12. Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i socialnämnden efter Anette Ljunggren (M)

13. Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i socialnämnden efter Tord Helle (SD)

14. Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i parlamentariska beredningen efter Tord Helle

15. Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden efter Tord Helle (SD)

16. Antagande av Naturvårdsplan för Älmhults kommun

17. Uppdrag om krigsplacering av kommunens tillsvidareanställda personal

18. Godkännande av handlingsprogram för Älmhultsbostäder AB och ElmNet AB

19. Svar på motion om att ta vara på barnens engagemang och idéer på platser för barn, aktiviteter och lek i Älmhults kommun - Michael Öberg (MP)

20. Svar på motion Prioritera våra äldre! - Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S)

21. Förlängning av biblioteksplan 2018-2021

22. Meddelande till kommunfullmäktige

23. Enkla frågor

24. Interpellationer till socialnämndens ordförande Marie Rosenqvist (M) om förebyggande åtgärder mot Covid-19

25. Motion om välfärdsbrottslighet, noll tolerans mot välfärdsbrott - Eva Ballovarre (S)

26. Motion om trygg kommunal vård och omsorg - Michael Öberg (MP)

27. Avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen från Petra Karlsson (S)

28. Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen efter Petra Karlsson (S)

29. Tillfällig avgiftsbefrielse avseende markupplåtelse för uteserveringar

30. Tillfällig avgiftsbefrielse avseende tillståndsavgift för serveringstillstånd

31. Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i miljö- och byggnämnden

Mötets avslutning

Mötesstart: 31/1 2022 kl 18:30
Mötesplats: Digital (presidiet befinner på plats sig i Haganässkolan)

Klicka här för att se mötets kallelse.

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ och har 41 ordinarie ledamöter. Kommuninvånarna bestämmer genom allmänna val vart fjärde år den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige.

Fullmäktige fattar beslut i alla viktigare frågor, bland annat: aktuella interpellationer samt motioner, fastställande av kommunens budget, fastställande av policy för de kommunala verksamheterna, beslut om hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala, beslut om vilka nämnder som ska finnas, fördelning av ansvar och uppgifter till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen, val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagens styrelser samt val av revisorer som granskar kommunens verksamhet, med mera.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder normalt en gång per månad, med uppehåll under sommaren. Tiderna för kommande möten kan ses här. Plats och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg på kommunens webbplats.

Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

En koalition bestående av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna håller styrande majoritet i kommunen sedan oktober 2018. Dessa partier har tillsammans 21 av 41 mandat i fullmäktige.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.