Älmhults kommunfullmäktige, 26 april 2021

Primära flikar

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Håkan Helgesson, Kris och beredskaps strateg

Talare

Åsa Svensson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Åsa Svensson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Tord Helle (SD)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Monica Haider (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Tomas Harrysson (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Elisabeth Steen Ekestdt. Ekonomichef

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Elisabeth Steen Ekestdt. Ekonomichef

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Sonja Emilsson (M)

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Tomas Simonsson (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Ingemar Almkvist. Revisonen

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Talare

Marie Rosenquist (M)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Marie Rosenqvist (M)

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Tord Helle (SD)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Tord Helle (SD)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Vidar Lundbäck (C)

Talare

Börje Tranvik (-)

Talare

Lina Yosefi (L)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Lina Yosefi (L)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Dan Blixt (M)

Talare

Pontus Haglund (C)

Talare

Predrag Jankovic (V)

Talare

Karl-Henrik Wallerstein (KD)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Marie Rosenqvist (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Christoffer Mowide

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva-Marie Ballovarre (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Carl-Gustav Hansson (SD)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Carl-Gustav Hansson (SD)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Lars Ingvert (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av föredragningslistan

4. Kalendarium

5. Information till kommunfullmäktige om Covid-19

6. Avsägelse från uppdraget som ersättare i socialnämnden

7. Val av ersättare i socialnämnden efter Göran Pettersson (L)

8. Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta kvartal 4 år 2020

9. Redovisning av ej färdigberedda motioner

10. Revidering av riktlinjer för styrdokument och revidering av policy för lednings och styrning

11. Revidering av resepolicy samt antagande av riktlinjer för resor i tjänsten

12. Avgiftsbefrielse för tillsynsavgiften för alkoholtillstånd 2021

13. Försäljning av Pehr Hörbergsgården

14. Antagande av policy för trygghet, säkerhet, krisberedskap och civilt försvar i Älmhults kommun

15. Uppföljning av kommunövergripande intern kontroll 2020

16. Finansiell rapport 2020

17. Årsredovisning 2020

18. Allmänhetens frågestund för årsredovisningen 2020

19. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020

Paus

möter återupptas ca kl 19:40

Förnyat upprop

20. Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020

17. Årsredovisning 2020

20. Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020

21. Svar på motion om att skapa en vandringsled/pilgrimsled längs Helge å - GunBritt Cedergren och Karl-Henrik Wallerstein (KD)

22. Svar på motion om att förbättra vägen mellan Ljungby och Älmhult - Lars Ingvert (S) och Eva Ballovarre (S)

23. Svar på motion om en samlad trähusstrategi - Michael Öberg (MP)

24. Svar på motion om behovet av kommunekologisk kompetens för att säkra biologisk mångfald - Michael Öberg (MP)

20. Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020

25. Svar på motion om att öka tilliten till kommunens medarbetare - Eva Ballovarre (S) och Helen Bengtsson (S)

26. Meddelande till kommunfullmäktige

27. Enkla frågor

28. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Elisabeth Peltola (C) om upphandling av skolskjuts och färdtjänst

29. Motion om att utveckla Älmhult hållbart

Mötets avslutning

Mötet börjar 26/4 2021 kl 17:30

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ och har 41 ordinarie ledamöter. Kommuninvånarna bestämmer genom allmänna val vart fjärde år den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige.

Fullmäktige fattar beslut i alla viktigare frågor, bland annat: aktuella interpellationer samt motioner, fastställande av kommunens budget, fastställande av policy för de kommunala verksamheterna, beslut om hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala, beslut om vilka nämnder som ska finnas, fördelning av ansvar och uppgifter till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen, val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagens styrelser samt val av revisorer som granskar kommunens verksamhet, med mera.

Ärenden i fullmäktige får väckas av bland annat ledamöterna själva och de politiska nämnderna i kommunen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder normalt en gång per månad, med uppehåll under sommaren. Tiderna för kommande möten kan ses här. Plats och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg på kommunens webbplats.

Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

En koalition bestående av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna bildar styrande majoritet i kommunen från och med oktober 2018. Dessa partier har tillsammans 21 av 41 mandat i fullmäktige.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.