Älmhults kommunfullmäktige 20 juni 2022

Primära flikar

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Amanda Olsson

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Börje Tranvik (-)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Stina Ramberg Fälth

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Börje Tranvik (-)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Anton Härder (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Amanda Olsson

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Amanda Olsson

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Amanda Olsson

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Jakob Willborg (M)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Gun-Britt Cedergren (KD)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Amanda Olsson

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Predrag Jankovic (V)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Sonja Emilsson (M)

Talare

Predrag Jankovic (V)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Amanda Olsson

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Sonja Emilsson (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Sonja Emilsson (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Thomas Harrysson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Roland Johansson (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Roland Johansson (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Gusten Mårtensson (C)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Thomas Harrysson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Bo Mazetti-Nissen (M)

Talare

Marie Olofsson (C)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Kalendarium

5. Årets arbetsplats 2021

5b. Information om servicemätning

5c. Avsägelse från uppdrag som kommunrevisor från Jeanette Schölin (SD)

6. Antagande av detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund i Älmhult

7. Upphävande av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län

8. Omfördelning av medel till laddstolpar i centrala Älmhult

9. Måltidspolicy (tidigare kostpolicy)

10. Svar på motion om strategiskt arbete mot arbetslösheten i Älmhult - Eva Ballovarre (S)

11. Svar på motion om översyn av kommunens vindkraftsplan - Michael Öberg (MP)

12. Interpellation till kommunstyrelsens första vice ordförande Sonja Emilsson (M) om näringslivsklimatet i kommunen från Eva Ballovarre (S)

13. Motion - Utveckla Älmhults friluftsliv från Eva Ballovarre (S) och Anton Härder (S)

14. Enkla frågor

Mötets avslutning

Mötesstart: 20/6 kl 18:30
Mötesplats: Haganässkolan

Klicka här för mötets kallelse.

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ och har 41 ordinarie ledamöter. Kommuninvånarna bestämmer genom allmänna val vart fjärde år den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige.

Fullmäktige fattar beslut i alla viktigare frågor, bland annat: aktuella interpellationer samt motioner, fastställande av kommunens budget, fastställande av policy för de kommunala verksamheterna, beslut om hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala, beslut om vilka nämnder som ska finnas, fördelning av ansvar och uppgifter till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen, val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagens styrelser samt val av revisorer som granskar kommunens verksamhet, med mera.

Ärenden i fullmäktige får väckas av bland annat ledamöterna själva och de politiska nämnderna i kommunen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder normalt en gång per månad, med uppehåll under sommaren. Tiderna för kommande möten kan ses här. Plats och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg på kommunens webbplats.

Mötet går att se textat några dagar efteråt. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

En koalition bestående av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna håller styrande majoritet i kommunen sedan oktober 2018. Dessa partier har tillsammans 21 av 41 mandat i fullmäktige.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.